Logo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerské obce Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí spoločne realizovali projekt cezhraničnej spolupráce s názvom Palárik u nás u vás. Výsledkom projektu je zvýšenie aktivít, ktoré napomôžu rozvoju kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom území. Vďaka projektu došlo k propagácií významnej osobnosti Kysúc – Jána Palárika v regióne i zahraničí. Počas realizácie projektu naviazali spoluprácu divadelníci z Rakovej s divadelníkmi zo Starej Vsi nad Ondřejnicí. Dohodli sa na pravidelnom stretávaní v rámci divadelných workshopov, kde si budú vymieňať skúsenosti na poli ochotníckeho divadla. Dňa 24.4.2019 sa konala slávnostná vernisáž pri príležitosti otvorenia novo zrekonštruovanej pamätnej izby Jána Palárika. Vernisáže sa zúčastnili osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života obcí Raková, Stará Ves nad Ondřejnicí, obcí a miest Kysúc, divadelných súborov a podobne. S využitím veľko formátového displeja boli na vernisáži predstavené projekty spolupráce samospráv ako aj realizácií projektu. Súčasťou realizácie aktivity bol aj priebeh významnej divadelnej udalosti ako je Palárikova Raková, národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov. Tejto divadelnej prehliadky sa zúčastnil aj divadelný súbor zo Starej Vsi nad Ondřejnicí, ktorí odprezentoval v rámci divadla tému dramatickej tvorby Jána Palárika. Po skončení divadelného predstavenia sa divadelníci stretli sa divadelnom work shope, kde si navzájom vymieňali skúsenosti pri nacvičovaní divadelných hier. Každoročne podujatie Jízda kolem obila, ktoré organizuje projektový partner Stará Ves nad Onřejnicí navštívila dňa 8.6.2019 delegácia projektového partnera – obce Raková. Počas návštevy sa hostia zo Slovenska zúčastnili starodávneho sprievodu obcou, kde im boli predstavené starodávne zvyky – zhromažďovanie roľníkov z koňmi, ktorí v sprievode prejdú celé hranice obce na čele z kňazom, rekotorom a predstaviteľom obce. Po skončení sprievodu sa divadelný súbor z Rakovej predstavil divadelnou hrou prezentujúcou umenie a tvorbu Jána Palárika. Realizácia spoločného projektu utužila väzby medzi partnermi a priniesla zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí. Výsledky projektu sú efektívne aj do budúcnosti a to zriadením pamätnej izby Jána Palárika. Každoročné organizovanie divadelnej prehliadky s názvom Palárikova Raková pozitívne prispeje k dobrému cezhraničnému dopadu.