znak_SV_malyznak_Rakova_malyÚvod

„Rozišli sme sa preto, aby sme sa mohli zase spojiť."

Často používaný citát veľmi výstižne zachytáva stav, vzniknutý k 01. 01. 1993, kedy sa český a slovenský národ pokojnou cestou vydali na cestu samostatnosti. Vôľu politikov však mohlo rozdeliť iba územie, inštitúcie, ale nie väzby medzi ľuďmi. Nezaniklo ani priateľstvo medzi dvoma obcami, vzdialenými od seba 75 km a oddelenými zrazu štátnou hranicou – medzi slovenskou Rakovou a moravskou Starou Vsou nad Ondřejnici.

Zlomovým dátumom, ktorým sa oba štáty naplno začlenili do procesu európskej integrácie a začali hľadať cestičku k novému zbližovaniu, je 1. máj 2004, kedy sa Česká republika i Slovenská republika stali plnoprávnymi členmi Európskej únie. Môžeme pyšne konštatovať, že naše obce na oboch stranách hranice mali v tejto chvíli pred ostatnými veľmi veľký náskok. V našom prípade totiž nešlo o nadväzovanie spolupráce, ale o jej prehlbovanie. Európske fondy potom len zvýšili možnosti posilňovania kontaktov.

Európske fondy podporujú i začleňovanie ďalších členských území. V duchu tohto trendu naviazali Stará Ves i Raková cezhraničnú spoluprácu a uzavreli na konci roka 2009 partnerskú dohodu s ďalšou obcou – gminou Lipowa z Poľskej republiky.


Chronológia hlavných udalostí

1983 – od tohto roku majú väzby záhradkárov zo Starej Vsi a Rakovej podobu družobných vzťahov, naväzujú na prvé kontakty a osobné priateľstvá vybudované v roku 1982.
13. 12. 2002 – podpis Dohody o partnerstve medzi základnými školami.
23. 6. 2003 – Zastupiteľstvo obce Starej Vsi n. O. poveruje starostu zahájiť jednanie o spolupráci s Rakovou v oblasti kultúry, športu a spolkovej činnosti.
11. 10. 2003 - starostovia Ing. Dalibor Dvořák a František Broš slávnostne podpisujú Partnerskú dohodu obcí Stará Ves a Raková.
2006 – začiatok realizácie spoločného projektu s názvom Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu pre roky 2006-2007 z fondu s názvom Interreg IIIA ČR-SR.
1. 9. 2006 – podpis dohody o spolupráci dobrovoľných hasičov oboch obcí.
25. 09. 2010 – začiatok realizácie druhého spoločného projektu Chceme o sobě vědět víc na roky 2010-2011.
10. 6. 2011 – začiatok realizácie tretieho spoločného projektu na rok 2011 s názvom Ukážeme vám čo vieme.
13. 8. 2011 – je podpísaná Partnerská dohoda o spolupráci medzi rybárskymi organizáciami oboch obcí.
1. 4. 2012 – začiatok realizácie štvrtého spoločného projektu na rok 2012 s názvom Rozumíme si…

 

 

Ako sa to všetko začalo?
strycek_m

Odpoveď na túto otázku nám poskytol člen ZO SZZ Raková pán Ladislav Strýček:

 „V roku 1981 som nastúpil ako vojak z povolania na rádiolokačnú vojenskú základňu v Starej Vsi nad Ondřejnici. Začiatkom r. 1982 som sa zoznámil s pánom Jaroslavom Máchom (1916 - 1997) - vtedajším predsedom ČSZ, ktorý pracoval ako údržbár na vojenskej základni. Ešte v tom roku, keďže v okolí nášho pracoviska bola bohatá úroda sliviek, nám pán Mácha ponúkol možnosť využiť pálenicu ich zväzu. Na jar sme túto možnosť využili a pri pálení sme nadväzovali nové kontakty a utužovali vzniknuté priateľstvá i s ďalšími členmi zväzu, ktorí v rámci svojej činnosti nemali len pálenicu ale i muštáreň. Myšlienka na muštáreň ma zaujala natoľko, že som s tým oboznámil náš rakovský výbor s vtedajším predsedom Ignácom Jurčackom (neb.). Rakovský výbor sa ihneď rozhodol kontaktovať so Starou Vsou n. O. a prvú májovú sobotu r. 1983 sa uskutočnila prvá návšteva členov ZO SZZ z Rakovej v muštárni v Starej Vsi. Zloženie delegácie bolo nasledové: Ignác Jurčacko (neb.), Milan Poláček (neb.), Pavol Harvaník (neb.), Milan Maslík a Stanislav Honíšek. Tu sme ich srdečne privítali ja ako rodák z Rakovej a pán Mácha, ktorý ochotne prijal ponuku na ďalšiu spoluprácu. Po prehliadke muštárne i pálenice nám členovia ČSZ Stará Ves n. O. prisľúbili odbornú pomoc a poradenstvo pri budovaní našej muštárne v Rakovej a tým začala aktívna spolupráca medzi našimi spolkami, ktorá pokračuje dodnes. V ďalších rokoch sa spolupráca rozrástla na každoročné návštevy, kde si v priateľskom duchu upevňujeme priateľské vzťahy a taktiež vymieňame odborné skúsenosti v oblasti záhradkárstva. Pevne verím a dúfam, že táto dlhoročná už tradícia bude pokračovať i naďalej a v zdraví sa s našimi priateľmi, ktorí nám akosi prirástli k srdcu, opäť stretneme."


sken_1983Prelet históriou partnerskej spolupráce

Dopátrať sa k nejakému výpočtu vzájomných návštev z oboch strán hranice, to dnes už nie je možné. Oficiálne výjazdy totiž dopĺňa nespočetné množstvo stretnutí jednotlivcov, ktorí si pomáhajú riešiť problémy záhradkárske, chovateľské, obecné, ale tiež osobné. Kde myslíte, že sa piekli koláče na svadbu bývalého rakovského starostu? No predsa v staroveskej pekárni.

Je však pravda, že k zintenzívneniu vzájomnej spolupráce prispel – paradoxne – rozpad jedného štátu a následné zapojenie do štruktúr Európskej únie, predovšetkým „štartovný" unijný program cezhraničnej spolupráce so zložitým názvom Interreg IIIA. Na neho v krátkom slede naviazali ďalšie projekty. Taktiež túto modernú fázu spolupráce, tentokrát už veľmi dobre zadokumentovanú, zachytáva nasledujúci chronologický prehľad, akýsi prierez históriou partnerstva dvoch obcí na opačných stranách štátnej hranice.

Dlhodobá družobná spolupráca začala v roku 1982 kontaktmi záhradkárov, členovia organizácii sa od roku 1993 pravidelne navštevujú, delegácie oboch spolkov každoročne prichádzajú na výročné schôdze partnerov, vzájomne sa hostia a organizujú poznávací a kultúrny program.

skola2_maly skola1_maly 3. 12. 2002 podpisuje riaditeľ ZŠ Stará Ves n. O. Mgr. Pavel Plečka
Dohodu o partnerstve s riaditeľkou ZŠ Raková Mgr. Štefániou Vokálovou.
Slávnostný akt sa odohral v jedálni staroveskej školy pri návšteve
slovenských učiteľov v Starej Vsi.
 • 23. 6. 2003 zastupiteľstvo obce Starej Vsi n. O. na svojom zasadnutí poveruje starostu zahájiť jednanie o spolupráci s Rakovou v oblasti kultúry, športu a spolkovej činnosti. Na nasledujúcom stretnutí malých delegácii oboch obcí v „neutrálnej" Ostravicí sú dohodnuté ďalšie body ďalšieho postupu.
 • 14. 3. 2003 podpisujú v hasičskej zbrojnici v Starej Vsi predsedovia spolkov chovateľov Jiří Hůlka a František Chabreček Dohodu o partnerskej spolupráci.
 • 11. 10. 2003 slávnostne podpisujú starostovia Ing. Dalibor Dvořák a František Broš Partnerskú dohodu obcí Stará Ves a Raková. Oficiálne listiny sú podpísané v kancelárii starostu v staroveskom zámku za prítomnosti členov zastupiteľstiev oboch obcí.
 • Staroveská podzimná slávnosť 2003 prebehla 11. októbra. Hostia z Poľska, Slovenska a Ostravy vystúpili v športovej hale v Starej Vsi. Netradične sa na pódiu blýskol i folklórny súbor Rakovanka.
 • Tradičný futbalový turnaj hráčov nad 35 rokov v staroveskej hale v r. 2004 obohatila účasť družstva z Rakovej pod vedením nehrajúceho kapitána – starostu Františka Broša. Hostia z Rakovej obsadili v silnej konkurencii 4. miesto.
 • Po návšteve rakovských predstaviteľov zastupiteľstva a príslušníkov spolkov sa vypravili 25. 9. 2004 na oplátku na návštevu Slovenska i staroveskí zastupitelia a zamestnanci obce s rodinnými príslušníkmi. V doprovode starostu Broša a ďalších činiteľov sa zoznámili s obcou, kostolom na Korcháni a kaplnkou u Blažička i modernou výstavbou, nasledovala návšteva Areálu zdravia spojená s posedením, debatami, špecialitami (skvelými syrmi, pečivom, gulášom) a zborovým spevom pri harmonike.
zastupitele2_maly zastupitele1_maly
 • Na skôr oficiálnu návštevu naviazala čisto neformálna akcia – na pozvanie starostu dorazil o pár dní neskôr (2004) do našej obce automobil so 6 športovými fanúšikmi z Rakovej na spoločnú návštevu futbalového stretnutia Pohár majtra európskych zemí Baník Ostrava – Middlesborough. Rakovčania prišli v čele so starostom i so známym harmonikárom, vo vsi sa ešte pre halou spievali česko-slovenské piesne.
 • 2006 – začiatok realizácie spoločného projektu s názvom Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu, ktorého predmetom bolo celkom 7 akcií na českej a na slovenskej strane pre roky 2006 – 2007. Jedná sa o projekt, financovaný z fondu mikroprojektov Programu Iniciatívy Spoločenstva s názvom Interreg IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004 – 2006.
 • 1. 9. 2006 – podpis dohody o spolupráci dobrovoľných hasičov oboch obcí pri príležitosti valného zhromaždenia Dobrovoľného hasičského zboru v Rakovej. Dohodu podpísali starosta staroveského zboru Jaroslav Londin a rakovský predseda Ľudovít Kováčik.
poodri2_maly Štátny sviatok 8. 5. 2007 oslávili spoločne turisti zo Starej Vsi a Rakovej.

Ich cieľom bola príroda CHKO Poodří, ďalej hostia z Rakovej navštívili rozhľadňu v Staříči a pozreli si staroveský kostol a zámok.

Partnertvo pokračuje!
vystava2_maly vystava4_maly 27. 4. 2007 navštívili deti staroveskej ZŠ Rakovú. Prezreli si výstavu výtvarných prác, divadelné predstavenie, súťažili v kvíze, previezli sa vláčikom v skanzene Vychylovka.
 • V sobotu 11. augusta 2007 sa členovia spolku záhradkárov opäť stretli v Rakovej. Priateľstvo, spolupráca v odborných zahradkárskych aktivitách, besedy, to všetko bolo možné pri stretnutí vidieť. Sprievodný program, spojený s fundovanou prednáškou prof. Hričovského, vzájomné besedy a zábavné výstupy umocnili celú atmosféru.
vanoceR1_maly vanoceR3_maly V piatok 14. decembra 2007 bola budova Základnej školy v Rakovej naplnená žiakmi oboch partnerských škôl, ktorí v tvorivých dielňach spolupracovali na výrobe vianočných ozdôb. V ten istý deň deti vystúpili na dvoch koncertoch v miestnom kultúrnom dome s predvianočným pásmom starých zvykov, obyčají, piesní a tancov.
trojmezi2_maly trojmezi3_maly Počasie prialo turistom, ktorí vyrazili v sobotu 24. 5. 2008 za priateľmi do Rakovej. Hostitelia – Klub slovenských turistov Polom Raková – pripravili bohatý program. Výstup účastníkov zaviedol na Trojmedzie, do najvýchodnejšej obce ČR Hrčavy, cestou bola výprava prepadnutá a olúpená zbojníkmi, v rakovskom Areály zdravia prebehli športové zápasy. Na záver nemohli chýbať spoločné spevy. Výlet sa skrátka vydaril po všetkých stránkach.
Dňa 23. augusta 2008 sa konala v staroveskej hasičskej zbrojnici oslava výročia 40 rokov od založenia základnej organizácie staroveských chovateľov. Pozvaní boli nielen bývalí členovia, ale tiež zástupcovia obce a družobné organizácie z Rakovej (SR).
advent1_maly advent2_maly Biele (Bíle) Vianoce. Tak znel názov pozvánky adventného koncertu partnerských škôl Starej Vsi n. O. a obce Raková. Biely sneh síce nenapadol, napriek tomu sa po niekoľký krát zišli priatelia – spolužiaci a učitelia vo štvrok 18. decembra 2008 v škole a poobede v staroveskom kostole sv. Jána Krstiteľa na nádhernom, tradičnom adventnom koncerte. Kostol bol zaplnený poslucháčmi, a tak deti MŚ, ZŠ, farského krúžku a hudobníci ZUŠ presvedčili, že vianočné tradície a obyčaje sú stále živé.
 • Návšteva 17 slovenských cykloturistov na Staroveskom zámockom lete 19.-20. 6. 2009 – zmoknutí účastníci zhliadli aspoň časť vystúpenia gréckeho súboru, potom našli azyl u priateľa F. Hrubeša. Počasie tentoraz neprialo spoznávaniu Moravskoslezského kraja.
 • V dňoch 2.-4. októbra 2009 sa v bývalom vojenskom areály v Starej Vsi konala Okresná výstava drobných zvierat. Celkom sa zúčastnilo výstavy 60 chovateľov, so svojími chovnými kusmi prišli tiež priatelia z Rakovej.
 • V piatok 18. decembra 2009 vycestovali deti staroveskej ZŠ do Rakovej. V miestnom kultúrnom dome prebehol tradičný koncert oboch škôl s vianočným programom. Deti z Rakovej predviedli ukážky tradičných vianočných zvykov, staroveské deti nádherne spievali, vystúpil folklórny súbor Malá Ondřejnica. Potom deti navštívili Starú Bystricu s moderným orlojom a po návrate sa venovali tvorivým dielňam.
 • Staroveské obecné slávnosti 2010 (výnimočne pre zlé počasie a záplavy v hale TJ) sa zúčastnili i predstavitelia partnerských obcí Raková a Lipowa.
 • 25. 9. 2010 – začiatok realizácie druhého spoločného projektu Chceme o sobě vědět víc na roky 2010-2011, realizovaného v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Regiónom Biele Karpaty. Nositeľom projektu je Stará Ves.
 • 10. 6. 2011 – začiatok realizácie tretieho spoločného projektu s názvom Ukážeme vám čo vieme v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 na rok 2011. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Nositeľom projektu je Raková.
 • 13. 08. 2011 – dohodu o partnerskej spolupráci medzi rybárskymi organizáciami oboch obcí podpisujú v rámci programu Spolkových dní v Rakovej predseda rakovskej organizácie František Švancár a jednateľ staroveského zväzu Ing. Luděk Palička.
 • 10. 9. 2011 – rybári zo Starej Vsi sa účastnia rybárskych pretekov v Rakovej. Je to prvý výsledok čerstvo nadviazanej spolupráce oboch združení.
 • Hodové dni v Rakovej – 11. 9. 2011, návšteva staroveskej delegácie na hodoch v Rakovej, vystúpenie súboru Ondřejnica
 • 1. 4. 2012 – začiatok realizácie štvrtého spoločného projektu s názvom Rozumíme si… v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektov, na rok 2012. Nositelom projektu je Stará Ves n. O.

Medzinárodné projekty

a) Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu, 2006-2007, Interreg IIIA - Prvý projekt európskej spolupráce

 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí sa spolu s partnerskou obcou Raková od roku 2006 aktívne zapojili do iniciatívy Európskeho spoločenstva Európskej komisie pre členské krajiny Európskej únie, projektu Interreg IIIA. Jeho cieľom bolo prehĺbiť cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskou obcou Raková a českou obcou Stará Ves nad Ondřejnicí a ďalej upevniť vzájomné kontakty, naviazané omnoho skôr.

interreg1_maly

Prehľad aktivít projektu Interreg IIIA:

 • Pracovné stretnutie zástupcov obcí, dvojdenná návšteva Rakovčanov v Starej Vsi 17. - 18. 3. 2006
 • Športom a turistikou k lepšiemu poznaniu dvojdenná návšteva v Rakovej 10. - 11. 6. 2006
 • Hasičské dni v Rakovej – dvojdenná akcia (1. - 2. 9. 2006)
 • Záhradkárska výstava a seminár – dvojdenná akcia (22. - 23. 9. 2006) v Dome záhradkárov v Starej Vsi
 • Adventný koncert detí spojený s ukážkou ľudových zvykov a výmena skúseností pedagógov – v Starej Vsi 15. - 16. 12. 2006
 • Zimný turnaj v halovom futbale 17. 2. 2007 v hale TJ Stará Ves n. O.
 • Stretnutie predstaviteľov obcí v Rakovej, 16. - 17. 3. 2007

Podrobnejší program jednotlivých akcií

 • Prvou oficiálnou časťou projektu sa stalo pracovné stretnutie zástupcov obcí – dvojdenná návšteva Rakovčanov v Starej Vsi 17. - 18. 3. 2006. Z Rakovej v piatkovom popoludní dorazila asi 30 členná delegácia zastupiteľov, školských pracovníkov a ich rodinných príslušníkov na čele so starostom F. Brošom. Po úvodnom privítaní na zámku nasledovala prednáška venovaná európskym programom, potom predviedla svoje umenie Ondřejnica, neformálna časť prebehla v tzv. Starej vinárni. V sobotu sa hostia vypravili na prehliadku Dolu Paskov, prešli sa staroveskou školou a zavítali do kostola. Definitívnou bodkou bol spoločný spev českej a slovenskej hymny.
deti1_maly Športom a turistikou k lepšiemu poznaniu – taký bol názov dvojdennej
návštevy v Rakovej 10. - 11. 6. 2006 za účasti detí ZŠ, futbalistov,
turistov, cyklistov, volejbalistov. Miestom všetkého diania bol rakovský
Areál zdravia a neďaleké rekreačné zariadenie Dolina. Ako prví sa
vydali na takmer 80 kilometrovú trať naši cyklisti, doprevádzaní
slovenskými priateľmi. Pohodlie autobusu na Bielom Kríži opustila ďalšia
skupina, na ktorú čakali v úlohe horských vodcov turisti zo slovenskej
strany. Všetky tri skupiny (cyklisti, turisti i tí „autobusoví")
postupne dorazili do Rakovej. Účastníkmi zájazdu bolo tiež 12 detí
staroveskej základnej školy. Deti sa pustili do športového,
vedomostného, ale tiež hravého súperenia so žiakmi dvoch slovenských
škôl.

Hlavnou náplňou dvojdenného stretnutia bol šport. Vedľa turistov,
cyklistov a školských detí sa proti slovenským súperom postavili tiež
futbalisti a volejbalisti. Na druhý deň si ostatní účastníci spestrili
zostávajúce chvíle vychádzkami v okolí Doliny, veľmi atraktívnym cieľom
sa stal lom, v ktorom sa nachádza špecifický prírodný útvar, slovenský
zvaný „gule".
deti2_maly

Hasičské dni v Rakovej – behom dvojdennej akcie (1.- 2. 9. 2006) pri príležitosti Hasičských dní v Rakovej a 80 rokov trvania tohto zboru na slávnostnej schôdzi predsedovia oboch zborov podpísali dohodu o spolupráci, družstvo Starej Vsi sa zúčastnilo medzinárodnej súťaže hasičských zborov (súťažia družstva z Poľska, Čiech a Slovenska). Prítomní boli zástupcovia obcí Raková, Hrádek zo Slezska, Milíkov, poľskej Lesznej, Starej Vsi i cirkvi.
Záhradkárska výstava a seminár – dvojdenná akcia (22. - 23. 9. 2006) začína prednáškou so záhradkárskou tématikou, účastníci spoločne navštevujú v Dome zahradkárov v Starej Vsi výstavu pestovateľských produktov miestnych záhradkárov, remeselníkov a umelcov, i priatelia z Rakovej sa pochválili svojimi plodmi ovocia, zeleniny i kvetin. Akcie sa zúčastnil i predseda RV SZZ prof. Ivan Hričovský, ktorý po prvý krát navštívil Starú Ves. Druhého dňa nasledovala spoločná návšteva výstava Človek a záhrada na Černé louce v Ostrave. Na prednáške v zámku sa účastníci dozvedeli o nových druhoch ovocia. Rakovské družstvo hasičov sa zároveň v obci zúčastnilo turnaja starých gárd.

vanoceSV1_maly vanoceSV2_maly Adventný koncert detí základných škôl spojený s ukážkou ľudových zvykov a výmenou skúseností pedagógov sa konal 15.-16. 12. 2006 za účasti viac než 30 detí z Rakovej, ktoré doplnili svojim 30 minútovým vystúpením vianočný program v staroveskom kostole sv. Jána Krstiteľa. Dospelí a pedagógovia navštevujú výstavu betlehému vo Frýdku-Místku i výstavu s vianočnou tématikou v staroveskom zámku. 
 • Záhajenie prebehlo na nádvorí zámku, kde vianočnými scénkami upútal divákov súbor Ondřejnica. Vo výstavnej sieni boli k dispozícii tradičné i netradičné vianočné výrobky žiakov škôl zo Starej Vsi i okolia.
 • Zimný turnaj v halovom futbale prebehol 17. 2. 2007 v hale TJ Stará Ves n. O., za účasti 9 tímov vekovej kategórie nad 35 rokov. Zúčastnili sa ho družstvá mužov nad 35 rokov zo Starej Vsi a okolia, zo slovenského Makova a družobnej obce Raková.
interreg2_maly interreg3_maly Stretnutie predstaviteľov obcí v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej 16. 3. 2007 ukončilo projekt záverečným hodnotením spojeným s prezentáciou fotografií z akcií projektu za prítomnosti zastupiteľov oboch obcí.


Dvojdenná návšteva zhodnotila celý projekt vysoko kladne a zároveň zazneli plány do budúcna. Prítomní boli nový starosta Rakovej Anton Heglas, bývalý starosta František Broš (ktorý projekt zahajoval), staroveskú delegáciu viedol starosta Ing. Dalibor Dvořák.

b) Chceme o sobě vědět víc, 2010 – 2011 - Druhý projekt európskej spolupráce

 

Hlavným cieĺom projektu je nadviazať na úspešný rozvoj kontaktov z nedávnej minulosti, podchytitť záujem detí, zvýšiť informovanosť i vzáujomnú pomoc medzi spolkami aj občanmi oboch obcí. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Regionom Biele Karpaty.

Prehľad aktivít projektu Chceme o sobě vědět víc

Deň pre spolky – 25. 9. 2010, jednodňové stretnutie členov spolkov a združení v Starej Vsi Kdo se baví, nezlobí" - 17. 12. 2010, jednodňová akcia, Adventný koncert v kostole sv. Jána Krtiteľa v Starej Vsi Poznaním chránime prírodu – 5. - 6. 5. 2011, dvojdňová akcia v Starej Vsi za účasti detí oboch škôl Spoznávame slovenských priateľov – 26. - 27. 5. 2011, dvojdňová akcia v Rakovej za účasti detí oboch škôl Chceme sa lepšie poznať! - 15. 7. 2011, predstavenie zvukových sprievodcov inštalovaných v Starej Vsi n. O.

Podrobnější program jednotlivých akcií projektu Chceme o sobě vědět víc

spolky3_maly spolky4_maly Deň pre spolky
Sobota 25. 9. 2010 patrila prvá z akcií medzinárodného grantu, uskutočneného pod názvom Chceme o sobě vědět víc. Hostia Starej Vsi boli členovia spolkov z partnerskej Rakovej – hasiči, záhradkári, chovatelia i športovci.
Pre všetkých bol pripravený vzdelávací program, spoluorganizovaný miestnymi organizáciami. Príjemné strávený deň ukončilo spoločné posedenie, spestrené vystúpením cimbálovej hudby Fojt a súboru Ondřejnica.
kostel2_maly kostel4_maly Vianoce s priateľmi
Taký uvodný titulok si dali staroveské deti pre vystúpenie so svojimi kamarátmi z partnerskej rakovskej školy. Poobedňajším vystúpením pre rodičov a verejnosť 17. decembra 2010 v kostole sv. J. Krstiteľa sprevádzala medzinárodná dvojica detských moderátorov.
Predstavila súbory staroveskej školy, ZUŠ a folklórny súbor Ondřejnica, s tradičnými vianočnými zvykmi a koledami vystúpili deti z Rakovej. Nádherný program ocenil potlesk návštevníkov, ktorí zaplnili celý kostol.
ves2_maly ves3_maly Poznaním chránime prírodu
Prvej dvojdennej akcie projektu sa v Starej Vsi zúčastnilo 5.- 6. 5. 2011 40 detí z Rakovej. Slovenské deti potom doplnila skupina staroveských školákov, ktorí hosťom robili obidva dni sprievodcov, spoločníkov, tlmočníkov i spolupracovníkov. Hlavným cieľom bolo zoznámenie slovenských detí s charakteristikou a osobitosťou kraja a Ostravska.

Deti sa rozdelili do zmiešaných česko-slovenských skupiniek. Cieľom prvého dňa sa stala spoločnosť OZO Ostrava. Tradície „čiernej Ostravy" pripomenula návšteva Hornického múzea na Landeku. Po príchode do Starej Vsi sa deti venovali pohybovým aktivitám, kde jednoznačnú prioritu získala zumba a tiež medzištátny zápas Stará Ves – Raková v kopanej. Večerný program pred nocľahom v horných poschodiach školy ukončili česko-slovenské pesničky s doprovodom gitary. Piatkový dopoludňajší program patril návšteve CHKO Poodří a záchrannej stanice živočíchov. Po obede deti spracovali v skupinkách informácie a dojmy do podoby projektov. Vyvrcholením dvojdenného programu sa stala ich prezentácia.

rakova2_maly rakova4_maly Spoznávame slovenských priateľov
Druhej dvojdennej akcie sa 26.-27. 5. 2011 na Slovensku zúčastnilo 39 staroveských detí 6.-8. ročníka. Účastníci sa opäť rozdelili do 10 zmiešaných česko-slovenských skupín. Prvým - najatraktívnejším bodom programu – bola návšteva obce Strečno, kde si staroveské deti v doprovode rakovských kamarátov mohli vyskúšať prácu „pltníkov", ktorí kedysi splavovali drevo po Váhu.

Plavbu po mohutnej rieke spestrilo vtipné i poučné rozprávanie sprievodcov v tradičných krojoch. Nasledujúci program vyplnila návšteva mesta Žilina, stretnutie v kopanej, vybíjaná, stolný tenis, zumba alebo brušné tance. Program druhého dňa zahájila návšteva Klokočovských skal, nasledovala zastávka na Konečnej (šírenie bolševníka a krídlatky), Korňa (ropný prameň), najstarší strom na Slovensku – na 400 rokov starý a 30 metrov vysoký brest hrabolistý v Kopanici, Turzovka, potom nasledoval návrat do školy a začiatok práce na výrobe projektov o oblasti Kysúc. Skupinky predstavili svoje výtvory prostredníctvom krátkych česko-slovenských prezentácií a najlepšie projekty získali drobné odmeny.

Chceme sa lepšie poznať!

Táto akcia prebehla 15. 7. 2011 v Starej Vsi a bola poslednou aktivitou celého grantu Chceme o sobě vědět víc. Účastníci – hostia z Rakovej a predstavitelia Združenia miest a obcí povodia Ondřejnice – sa zoznámili s možnosťami prezentácie obcí prostredníctvom viacjazyčných zvukových sprievodcov.

 

c) Ukážeme Vám, čo vieme, 2011 - Tretí projekt európskej spolupráce

Hlavným cieľom je naviazať na úspešný rozvoj kontaktov s orientáciou na rozšírenie a skvalitnenie spolupráce partnerských obcí a záujmových skupín obyvateľov. Nositeľom projektu je obec Raková. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

plakat_maly
Prehľad aktivít projektu Ukážeme vám čo vieme

 • 10. 6. 2011 – začiatok realizácie projektu
 • Staroveské obecné slávnosti 10. - 11. 6. 2011 – 45členná delegácia z Rakovej na 2 dni navštívila Starú Ves, zapojili sa aktívne do programu slávností
 • Spolkový deň – dvojdenná návšteva spolkov v Rakovej 13.-14. 8. 2011
 • Hody v Rakovej – 11. 9. 2011 návšteva hodov v Rakovej, vystúpenie súboru Ondřejnica
 • Mikulášska nádielka – 3. 12. 2011

Podrobnejší program jednotlivých akcií projektu Ukážeme vám čo vieme

 • 10. 6. 2011 - začiatok realizácie tretieho spoločného projektu s názvom Ukážeme vám čo vieme v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na rok 2011.
 • Staroveské obecné slávnosti 10.-11. 6. 2011 – 45členná delegácia z Rakovej na dva dni navštívila Starú Ves, boli hosťami slávností, speváčky z Rakovej predniesli grófovi Podstatskému pred zámkom zdravicu a zaspievali mu, potom ešte vystúpili ako súbor Rakovanka na pódiu v rámci hlavného programu.

rakovanka_maly

Spolkový deň v Rakovej 13.- 14. 8. 2011 - aktivity sa zúčastnili predstavitelia obce, zástupcovia škôl, záhradkári, členovia Klubu dôchodcov, dobrovoľného hasičského zboru, chovateľského a rybárskeho združenia zo Starej Vsi nad Ondřejnici i z Rakovej za účelom rozvoja spolupráce, výmeny skúsenosti a nadviazania nových kontaktov. Záhradkári sa zúčastnili na slávnostnej schôdzi konanej pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej. Pre ostatných účastníkov bol zorganizovaný poznávací program – exkurzia v skanzene Vychylovka a návšteva Slovenského orloja v Starej Bystrici, prehliadka obce s ukončením aktivity v Areáli zdravia v Rakovej spoločným posedením a spevom. Taktiež bola podpísaná partnerská dohoda o spolupráci rybárskych spolkov oboch obcí.

rybari_maly  
bystrica_maly  areal_maly

 

 • Hody v Rakovej – 11. 9. 2011 – jednodňová návšteva zástupcov obce Starej Vsi a spolkov (záhradkári, hasiči, chovatelia, dôchodci) na hodoch v Rakovej. Zúčastnil sa ich aj folklórny súbor Ondřejnica zo Starej Vsi n. O. a predstavil obyvateľom Rakovej ľudové tradície Lašska. Cieľom bolo oboznámenie širokej verejnosti Rakovej a jej okolia s týmito tradíciami.
 • Mikulášska nádielka v Rakovej – 3. 12. 2011 – v rámci kultúrneho programu vystúpia deti zo Starej Vsi nad Ondřejnicí. Počas dňa budú prebiehať tvorivé dielne organizované v spolupráci s CVČ Raková. V popoludňajších hodinách kultúrny program vyvrcholí príchodom Mikuláša a rozdávaním darčekov. Počas dňa bude prebiehať domáca zabíjačka ošípanej spojená s výrobou a ochutnávkou tradičných jedál.

 
Prehľad aktivít projektu Rozumíme si...


partnerska_splupraca_obrazok partnerska_splupraca_logo1

FOND MIKROPROJEKTŮ •  Začiatok realizácie 1. 4. 2012
 •  Za krásami Slovenska – dvojdenná návšteva staroveských detí v Rakovej, 4.-5. 6. 2012
 •  Poznávame, súťažime – dvojdenná návšteva rakovských detí v Starej Vsi, 18.-19. 6. 2012
 •  U nás to všetko začalo – 15. 9. 2012 slávnostná schôdza k 50. výročiu vzniku staroveských záhradkárov s účasťou delegácie z Rakovej, prvý kontakt poľovníckych organizácií
 •  Mlčanie necháme rybám 1 – jednodenný program, rybárske závody detí v Starej Vsi, 29. 9. 2012
 •  Mlčanie necháme rybám 2 – dvojdenný program s rybárskymi závodmi v Starej Vsi, 12.-13. 10. 2012
 •  30. 11. 2012 – ukončenie projektu 

Podrobnejší program jednotlivých akcií projektu Rozumíme si...

 dvojdenná návšteva staroveských školákov v Rakovej turistický výšlap na Malú Fatru Za krásami Slovenska – v dňoch 4.-5. 6. 2012 prebehla dvojdenná návšteva staroveských školákov v Rakovej. Prvý deň patril poznávaciemu programu: návšteve miestnej ekofarmy, spoločnej výučbe v škole, pobytu v Areáli zdravia so spoločným športovno-vzdelávacím programom.
Po noci v kúzelnom prostredí Starej Bystrice nasledoval turistický výšlap na Malú Fatru a návšteva Jánošíkovej Terchovej.

 

deti z Rakovej absolvovali 18.-19. 6. 2012 dvojdennú návštevu v Starej Vsi návšteva múzea Tatry Kopřivnice Poznávame, súťažime – deti z Rakovej absolvovali 18.-19. 6. 2012 dvojdennú návštevu v Starej Vsi. Dopoludnie prvého dňa patrilo speváckej súťaži XIXA Star, návšteve tried so spoločnou výukou, popoludní sa účastníci vystriedali pri vedomostných i zručnostných disciplínach a pri návšteve areálu staroveských rybárov. Večer patril športu, debatám i táboráku.
Druhý deň prebehla návšteva múzea Tatry Kopřivnice a starobylého „moravského Betlehéma" - Štramberka.

 

CZS_1v CZS_2v U nás to všetko začalo – staroveskí záhradkári pripravili slavnostnú schôdzu k 50. výročiu vzniku miestnej organizácie. Do Starej Vsi dorazila početná delegácia z Rakovej, hostia navštívili výstavu ovocia a zeleniny i expozíciu k dejinám spolku v zámku, ďalej Miniarboretum U Holubů v Staříči.
Po schôdzi sa záhradkári presunuli k Domu záhradkárov, kde bola slávnostne zasadená jabloň – strom priateľstva a odhalená pamätná doska – dar slovenských priateľov. Uskutočnil sa i prvý kontakt poľovníckych organizácií na čele s predsedami – Ing. Kuklom a JUDr. Šamajom.

 

mlceni1v mlceni2v Mlčanie necháme rybám 1 – jednodenný program 29. 9. 2012 v Starej Vsi zahŕňalo behom dopoludnia rybárske závody detí na brušperskej priehrade s účasťou mladých rybárov z Rakovej, popoludní deti v doprovode rodičov navštívili liaheň - rybochovné zariadenie staroveskej rybárskej organizácie.

 

mlceni3v mlceni4v Mlčanie necháme rybám 2 – dvojdenný program s rybárskymi závodmi bez rozdielu veku prebehol v Starej Vsi 12.-13. 10. 2012. Hlavnými organizátormi boli opäť zástupcovia rybárskeho zväzu zo Starej Vsi. Piatkový večer účastníkom spríjemnila trojčlenná ľudová kapela z Rakovej, ktorá vylepšovala náladu i druhého dňa počas pretekov, zvlášť tým, ktorým to „nebralo".