erbRAKOVA     Star_Ves_Erb    intereg    intereg2

Obce Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí spájajú priateľské vzťahy už niekoľko desaťročí. Záhradkárske organizácie začali spolupracovať v roku 1982 a postupne sa k tejto spolupráci pridali i predstavitelia samosprávy obce, hasiči, školy a ďalší.

V roku 2003 obce uzavreli Zmluvu o rozvíjaní a upevňovaní trvalých priateľských vzťahov. Táto partnerská dohoda sa rozvinula do realizácie spoločných projektov cezhraničnej spolupráce. Projekt s názvom „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“ vyústil v podpis Zmluvy o spolupráci medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi, prehĺbila sa spolupráca nielen záhradkárov, ale i chovateľov, základných škôl, nové vzťahy nadviazali cyklisti, turisti, o spoluprácu prejavili záujem miestni podnikatelia v cestovnom ruchu, poľovníci, cirkevné spoločenstvá, ako i kluby dôchodcov.

V tomto roku sa podarilo rozbehnúť dva projekty rozvoja spolupráce medzi Rakovou a Starou Vsou nad Ondřejnicí. Naši českí priatelia realizujú projekt „Chceme o sobě vědět víc“ a naša obec  je vedúcim partnerom v projekte „Ukážeme vám čo vieme“.
Projekt Starej Vsi nad Ondřejnicí je zameraný predovšetkým na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónov a projekt Rakovej má za cieľ ukázať občanom oboch obcí predovšetkým krásu folklórnych tradícií, ľudových zvykov a atmosféru tradičných kultúrnospoločenských akcií, ako sú Obecné slávnosti v Starej Vsi nad Ondřejnicí, Rakovské hody a Mikulášska nádielka v Rakovej. Na týchto podujatiach vystúpia folklórne skupiny našich obcí Ondřejnica a Rakovanka a deti našich škôl. Súčasťou bude ochutnávka tradičných jedál a nebude chýbať ani stretnutie našich spolkov, kde chceme prehĺbiť spoluprácu rybárov.

V rámci projektu "Ukážeme vám čo vieme" sa uskutočnia tieto aktivity:

10.-11.6.2011 – Staroveské obecné slávnosti – za účasti predstaviteľov obce, škôl, spolkov a účinkovania Rakovanky,

13.-14.8.2011 – Spolkové dni v Rakovej – za účasti predstaviteľov obce a spolkov,

11.9.2011 – Hodové dni v Rakovej – vystúpenie folklórneho súboru Ondřejnica,

4.12.2011 – Mikulášska nádielka v Rakovej – vystúpenie detí na kultúrnom programe spojenom s príchodom sv. Mikuláša, domáca zabíjačka spojená s výrobou a ochutnávkou tradičných jedál.

V rámci projektu budú vyrobené propagačné a upomienkové predmety, propagačný DVD nosič o partnerských obciach a zakúpené dva festivalové stany a 100 stoličiek.

Projekt „Ukážeme vám čo vieme“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a štátneho rozpočtu.

Miroslav Mareček