Loga EU ZSK a PL-SK

Obec Raková sa môže pýšiť novým športoviskom s umelým povrchom v miestnej časti Korcháň, kde spádovo žije viac ako tisíc obyvateľov. Raz darmo, počet mladých rodín rastie i v tomto kúte obce a preto spoluobčania isto privítali  vybudovanie tohto ihriska s nadšením.

Do užívania ho odovzdal starosta obce Anton Heglas spolu s prednostom Obvodného úradu  Milanom Rebrošom a riaditeľom Úradu práce a sociálnych vecí a poslancom obce Miroslavom Marečkom v piatok 5. Júla, kedy slávime sviatok vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda, ktorým je zasvätený i neďaleko stojaci kostol. I takto sme si mohli priblížiť 1150. výročie príchodu svätého  Cyrila a Metoda na naše územie a zároveň kultúrno - športovým programom spestriť hodové dni na Korcháni. Občerstvenie pre súťažiacich a hostí pripravili pracovníci Materskej školy Raková - Korcháň a výťažok vo výške 565€ bude použitý na rekonštrukciu vstupnej chodby.

PL-SKlogoZSKlogoEUlogo

V dňoch 25.-26.06.2011 sa konalo podujatie „Dni cezhraničnej spolupráce PL-SK v gmine Lipowa“ spojené s podujatím „Dni gminy“

Slovenskú delegáciu slávnostne uvítali - wojt Lipowej p. Stanislav Caputa a ostatní predstavitelia  gminy Lipowa. V tento deň sa slovenskí hostia zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia „Dni gminy“. Hlavným programom boli kultúrne vystúpenia a koncerty hudobných skupín.

Druhý deň mala slovenká delegácia možnosť spoznať okolitú krajinu a kultúrne pamiatky v obci.  Slávnostným pochodom folklórnej skupiny Rakovanka v slovenskom kysuckom kroji, začala slávnosť svätej omše spojená s prijatím sviatosti krstu detí. Nasledoval spoločný obed prestaviteľov a zástupcov  oboch obcí, kde starosta obce Bc. Anton Heglas v úvodnom príhovore uviedol projekt a oboznámil z jeho hlavnými cieľmi aj poľských účastníkov.  Po obede nasledovala diskusia, výmena skúseností, spoznávanie nových ľudí, nadviazanie nových kontaktov v rámci spolkov, folklórnych skupín oboch obcí, ktoré spoločným spevom spestrili toto príjemné popoludnie. Nasledoval kultúrno-spoločenský program v rámci „Dni gminy“, spojený s vystúpeniami folklórnej skupiny Rakovanka i folklórnej skupiny z gminy Lipowa.  Slovenských hostí zaujala i prezentácia a nadväzovanie kontaktov z miestnym dobrovoľným hasičským zborom a poľovníckym združením, ale i ďalších spolkov a organizácií, ktoré v rámci „Dni gminy“ prezentovali svoju činnosť.

 

 

Podujatie bolo organizované zo zdrojov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

V prílohe je fotogaléria z podujatia.

PL-SKlogoZSKlogoEUlogo


V dňoch 28.-29. 04.2011 sa konalo podujatie „Dni cezhraničnej spolupráce PL-SK v obci Raková“ spojené s podujatím „Palárikova Raková“

Po uvítaní poľských hostí starostom obce na Obecnom úrade v Rakovej  sa konal slávnostný sprievod obcou a pietny akt pri Pamätníku Jána Palárika. Na slávnostnom otvorení 44. Palárikovej Rakovej sa zúčastnil predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár. Otvorenie slávnosti v Kultúrnom dome Jána Palárika zahájil starosta obce Anton Heglas. Zahájenie bolo spojené s uvítaním poľských hostí a  uvedením projektu „Nová éra spolupráce obcí Raková a Lipowa“ . V tento deň sa konalo divadelné predstavenie Divadelného súboru Jána Chalupku Mesta Brezno.

Druhý deň sa konala prehliadka obce spojená s  prehliadkou kultúrnych pamiatok – kostol, pamätná izba Jána Palárika. Poľské deti navštívili  deti v ZŠ Raková, kde spoznali nových priateľov pri spoločnom programe, ktoré im pripravilo vedenie školy. Žiaci mali možnosť prehliadky výstavy „Ja a divadlo“.  Nasledovalo vystúpenie poľských detí v poľskom jazyku za účasti slovenkých detí zo základných škôl, za účelom prekonávania jazykovej bariéry. Divadelného predstavenia a následného spoločného obeda sa zúčastnili okrem hostí delegácie z Poľska i členovia miestnych združení a spolkov, zástupcovia oboch obcí -  kde prebehla výmena skúsenosti jednotlivých spolkov, diskusia o folklóre a kultúre.

 

Podujatie bolo organizované zo zdrojov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

V prílohe je fotogaléria z podujatia

     V apríli tohto roku bola obci Raková schválená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre mikroprojekty v mámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

     Projekt s názvom “Nová éra spolupráce obcí Raková a Lipowa” nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu a spoluprácu spolkov a v roku 2009 bolo formalizované i partnerstvo obcí Raková a Lipowa podpísaním Dohody o spolupráci. Výsledkom tejto dohody bolo rozvíjanie vzťahov a spolupráce najmä folklórnych súborov, dobrovoľných hasičských zborov, ako i predstaviteľov oboch obcí. Vzhľadom na možnosť systematicky podporiť túto spoluprácu v rámci mikroprojektov cezhraničnej spolupráce sa zástupcovia oboch obcí rozhodli podať spoločný projekt a podporiť existujúci kultúrno-spoločenský potenciál. Základnou úlohou projektu je rozvinúť cezhraničnú spoluprácu partnerských obcí a miestnych iniciatív Rakovej a Lipowej a pozdvihnúť ju na novú úroveň. V rámci projektu sú podporené najmä kultúrno-spoločenské činnosti, ochrany a zachovanie spolupráce na základe prepojenia sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a iných organizácií.

     V rámci realizácie sa uskutočnia tieto aktivity, súčasťou ktorých je prezentácia oboch partnerov zameraná na históriu, kultúrne hodnoty, folklór  a životné prostredie.

  1. “Dni cezhraničnej spolupráce PL-SK v obci Raková” spojené s podujatím “Palárikova Raková” (29-30.04.2011)
  2. “Dni cezhraničnej spolupráce PL-SK v gmine Lipowa” spojené s podujatím “Dni Gminy” (25.-26.06.2011)
  3. “Hody v Rakovej” (11.09.2011)
  4. “Mikulášska nádielka” (04.12.2011)