V apríli tohto roku bola obci Raková schválená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre mikroprojekty v mámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

     Projekt s názvom “Nová éra spolupráce obcí Raková a Lipowa” nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu a spoluprácu spolkov a v roku 2009 bolo formalizované i partnerstvo obcí Raková a Lipowa podpísaním Dohody o spolupráci. Výsledkom tejto dohody bolo rozvíjanie vzťahov a spolupráce najmä folklórnych súborov, dobrovoľných hasičských zborov, ako i predstaviteľov oboch obcí. Vzhľadom na možnosť systematicky podporiť túto spoluprácu v rámci mikroprojektov cezhraničnej spolupráce sa zástupcovia oboch obcí rozhodli podať spoločný projekt a podporiť existujúci kultúrno-spoločenský potenciál. Základnou úlohou projektu je rozvinúť cezhraničnú spoluprácu partnerských obcí a miestnych iniciatív Rakovej a Lipowej a pozdvihnúť ju na novú úroveň. V rámci projektu sú podporené najmä kultúrno-spoločenské činnosti, ochrany a zachovanie spolupráce na základe prepojenia sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a iných organizácií.

     V rámci realizácie sa uskutočnia tieto aktivity, súčasťou ktorých je prezentácia oboch partnerov zameraná na históriu, kultúrne hodnoty, folklór  a životné prostredie.

  1. “Dni cezhraničnej spolupráce PL-SK v obci Raková” spojené s podujatím “Palárikova Raková” (29-30.04.2011)
  2. “Dni cezhraničnej spolupráce PL-SK v gmine Lipowa” spojené s podujatím “Dni Gminy” (25.-26.06.2011)
  3. “Hody v Rakovej” (11.09.2011)
  4. “Mikulášska nádielka” (04.12.2011)