Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková poskytuje služby v zmysle zásad o poskytovaní niektorých služieb obcou.

F/ služby poskytované príspevkovou organizáciou – OKVS

Por.

číslo

Úkon

Suma

v EUR

Suma

V EUR

1.

Vozidlo(vrátane vodiča a pohonných hmôt):

-   Avia MP-13 (plošina)

-   Nakladač UNC 060

-   Služby s traktorom (preprava,odhrňanie snehu..)

-   Traktor s príslušenstvom (posyp, metla, mulčovač,..)

-   Traktor bager CAT 434E

-   Preprava vozidlom AVIA

25 EUR/1 hodina

25 EUR/1 hodina

25 EUR/1 hodina

25 EUR/1 hodina

30 EUR/1 hodina

25 EUR/1 hodina

10 EUR/1 hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina 

7,50 EUR/ ¼ hodina

6,25 EUR/ ¼ hodina

2,50 EUR/ ¼ hodina

Por.

číslo

Úkon

TKO odvoz stavebného odpadu kontajnerom

Suma

v EUR

1. Pristavenie a odvoz veľkoobjemového kontajnera 7m3 50 EUR/za jeden vývoz

Por.

číslo

Úkon

práca zamestnancov

Suma

v EUR

Suma

V EUR

1. Odborný pracovník (murár, stolár, pilčík, ....) 10 EUR/1 hodina 2,50 EUR/¼ hodina
2. Pomocný pracovník (výkopové práce, ....)   8 EUR/1 hodina 2,00 EUR/¼ hodina

Cena sa účtuje za každú začatú štvrťhodinu výkonu. Minimálna sadzba pri výjazde je 1 polhodina.