Použité ochranné rúška a rukavice patria do komunálneho odpadu, teda do smetnej nádoby. V žiadnom prípade ich nevkladajte do vriec so separovaným odpadom. Ide o hrubé porušenie zákona o odpadoch a ohrozovanie zdravia pracovníkov na zbernom dvore. takéto konanie budeme sankcionovať pokutou až do výšky 1600 EUR!