Zhrnutie opatrení, ktoré prijal ústredný krízový štáb 12.3.2020

zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk

povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia

zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení

zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná

obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania

zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)

zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení

obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu

obmedzenie úradných hodín klientskych centier

naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

hotely a reštaurácie budú otvorené

pdfSúhrn opatrení

pdfUsmernenie osôb s povinnosťou karantény

pdfOpatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR

docxAko postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu