Hornokysucká obec Raková leží v údolí rieky Kysuca, v lone malebnej Turzovskej vrchoviny. Sčasti do nej zasahuje aj masív Moravskosliezskych  Beskýd s dominantným Veľkým Polomom (1067 m n. m.). Časť územia obce hraničí s Českou republikou, jej bezprostrednými susedmi sú okresné mesto Čadca a obce Staškov a Zákopčie.

Obec bola založená pastierskou kolonizáciou. Historický dochované písomné pramene uvádzajú jej vznik v roku 1601 *1635, resp. v roku 1658.( Osídľovanie tohto územia však začalo už v 13. storočí. Obec patrila v minulosti sčasti Budatínskemu a sčasti Strečnianskemu panstvu, nárok na jej územie si však robilo aj Tešínske kniežatstvo. Ďalšiemu prenikaniu tešínskych valachov na územie obce zamedzilo v roku 1703 ozbrojené povstanie miestneho obyvateľstva, ktoré sa v tom čase zaoberalo najmä chovom oviec, rybárstvom, včelárstvom, spracovaním dreva a drotárstvom.
V roku 1788 bol v centre obce postavený neveľký drevený kostol, zasvätený narodeniu P. Márie. Na jeho mieste dnes dominuje obci neogotický kostol postavený v rokoch 1870 – 74 podľa projektu známeho architekta Jozefa Zítka (ND Praha). Vznik samostatnej farnosti sa datuje od roku 1789. Duchovnú architektúru obce dotvárajú aj kostol sv. Cyrila a Metoda v miestnej časti Korcháň (1991), kostolík Božieho milosrdenstva v osade U Blažíčkov a niekoľko zaujímavých sakrálnych objektov (kaplnky, plastiky, kríže). Práve vďaka spomínaným trom duchovným stánkom zasväteným rôznym patrónom sa v obci konajú až troje hodové slávnosti.  
Novodobá história priniesla obci pomerne dynamický rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu i služieb. V roku 1963 vzniklo JRD, v roku 1960 prevádzka VDI Okrasa Čadca (výroba vianočných ozdôb), neskôr podniky a prevádzky AVC, a.s. Čadca (výroba automobilových dielov a súčiastok), Zelenina, š.p. Raková, firmy Progres a Stavomont. V súčasnosti v Rakovej vyvíjajú svoju činnosť aj ďalšie subjekty - firma Unicon Kysuce (hospodársky dvor a chov koní), veľkosklady potravín, tri píly, menšie drevospracujúce prevádzky, objekty obchodu a služieb – Nákupné stredisko Jednota, dve reštaurácie, pekáreň a ďalšie subjekty, ktoré prevádzkujú súkromní podnikatelia.
Rýchlym tempom sa v ostatnom desaťročí rozvíja na území obce aj nová moderná bytová výstavba. Raková láka prisťahovalcov najmä svojou výhodnou polohou a taktiež krásnym prírodným prostredím, ktoré ponúka veľmi dobré podmienky na oddych a pokojné bývanie. 

K 31.12.2010 mala obec 5 293 obyvateľov.

Obec Raková sa pýši aj svojimi rodákmi. K najvýznamnejším patrí Ján Palárik (*27. 4. 1822, †7. 12. 1870), katolícky kňaz, dramatik, publicista a organizátor národného života. Na jeho počesť sa v obci od roku 1968 koná národná divadelná prehliadka Palárikova Raková a ďalšie spomienkové podujatia. Jeho meno nesie aj miestny kultúrny dom, pamätná izba i cirkevná základná škola. Pamätníky a busty J. Palárika sú umiestnené v centre obce, v kultúrnom dome, v miestnej škole i na mieste, kde stál jeho rodný dom. V súvislosti s jeho životom a dielom obec nadviazala a rozvíja priateľské kontakty a intenzívnu spoluprácu s obcami, kde Palárik počas svojho života pôsobil (Majcichov, Starý Tekov, Hronské Kľačany, Štiavnické Bane a Budapešť).
V Rakovej sa narodil aj popredný slovenský maliar, monumentalista, Milan Mravec (*6. 1. 1938, † 6. 1. 2004) a známy operný spevák Alojz Harant. V obci žije a pôsobí aj jediná kysucká insitná maliarka Irena Zemaníková.
Na kultúrnom živote obce sa významnou mierou podieľa ženská folklórna skupina Rakovanka a miestne základné a materské školy, ktoré organizujú rôzne podujatia, koncerty a výstavy.
Dlhoročnú aktívnu činnosť rozvíjajú v obci aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru (rok zal. 1926), ktorí prezentujú svoje zásahové umenie a pohotovosť v rámci populárnych Hasičských dní a tradičnej medzinárodnej súťaže hasičských družstiev Memoriál Ľudovíta Heglasa (od r. 1999). Miestni záhradkári a ovocinári sa každý rok môžu pochváliť svojou bohatou úrodou počas veľkej výstavy ovocia a zeleniny.

S menom obce sa už od roku 1946 spája aj pôsobenie agilných športových klubov. Miestni futbalisti si okrem zápasov v ligovej súťaži každoročne zmerajú svoje sily aj v rámci Medzinárodného futbalového turnaja O pohár starostu obce. Športového ducha obce udržiavajú aj turisti, ktorí popri iných aktivitách organizujú od roku 1993 tradičný novoročný výstup na Veľký Polom. Obidva kluby sú pomenované práve podľa tohto horského masívu. Rozvíjaniu a podpore športu a pohybových aktivít detí i dospelých slúžia nielen mnohé okolité romantické zákutia, lesné či riečne zátišia a horské chodníčky, ale aj nové futbalové ihrisko, nedávno vybudovaný Areál zdravia s detským ihriskom a tenisovými kurtami.

Srdečne Vás pozývame na návštevu obce Raková.

* Aktualizované, na základe získaných písomnosti archívu v Budapešti v roku 2013.