V sobotu dňa 17.2.2007 sa v obci Raková v SKI centre Korcháň uskutočnil prvý ročník v slalomovom lyžovaní žiakov základných škôl v Rakovej. Aj keď vo štvrtok pršalo, v sobotu sa už od rána na nás usmievalo slniečko. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. A to: starší žiaci a mladší žiaci. Prvenstvo v prvej kategórii si vybojoval Patrik Bukovan, na druhom a treťom mieste skončili Tomáš Novosad a Marek Bukovan. V druhej kategórii sa na prvej priečke umiestnil Filip Repčák a na druhom a treťom mieste skončili Marcel Bojko a Patrik Perďoch. Všetci menovaní dostali pekné ceny.
Po vyhodnotení súťaže v lyžovaní nasledoval karneval masiek v zjazde na snehu. Mladšie deti jazdili na lopatách, boboch a tanieroch a staršie deti zasa na lyžiach. Samozrejme, že najviac masiek súťažilo v kategórii mladších deti, ktoré si aj najviac získali srdcia porotcov, ale aj staršie deti predviedli veľmi pekné masky s rôznymi pádmi a niektorí pridali aj herecké výkony. Každé dieťa bolo ocenené nejakou vecou, či sladkosťami a šiškami s čajom. Na zlepšenie nám hrala hudba, o ktorú sa postaral DJ Milan Heglas...
Bodku za pekným dňom dal karnevalový večer v miestnom pohostinstve, samozrejme, že už len pre dospelých, kde sa pri hudbe tancovalo a spievalo až do skorých ranných hodín. Po polnoci pár veselých hostí "pochovalo" basu. Všetci účastníci karnevalu sa zhodli, že je dobre, aby sa staré zvyky a obyčaje opäť vrátili do života, pri ktorých sa utvrdzuje priateľstvo a spolupatričnosť medzi ľuďmi.
Cieľom nášho podujatia bolo "vytiahnúť" deti od počítačov a televízie na čerstvý vzduch a tak rozvíjať fyzickú zdatnosť, fantáziu a pracovné zručnosti pri zhotovovaní masiek.
Organizátori ďakujú obci Raková, menovite pánu starostovi Antonovi Heglasovi a poslankyni obecného úradu Vierke Urbanikovej za pomoc pri organizovaní tohto úspešného podujatia a za finančnú podporu. Zároveň sa chceme poďakovať aj sponzorom z Korcháňa, ktorý nemalými finančnými prostriedkami prispeli na nákup cien a občerstvenie pre deti. Zvyšné peniaze chceme ešte použiť na nákup športových potrieb na miestne ihrisko.

Alena Hanuláková