Na jar tohto roku ukázali členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej praktické ukážky jarného rezu ovocných stromov. 

 

 

 Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov organizovala dňa 4.10.2015 výstavu ovocia, zeleniny, okrasných drevín a liečivých rastlín. Tohtoročná úroda bola bohatá a tak vystavovatelia sa mali čím pochváliť. Výstava sa tešila vysokej účasti návštevníkov nielen z našej obce, ale aj zo širokého okolia.