Na jar tohto roku ukázali členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej praktické ukážky štiepenia ovocných stromov, pre žiakov Základnej školy Milana Mravca.