Všetky práva na používanie fotiek vyhradené. Súhlas na zverejnenie snímok na komerčné účely vydáva Obecný úrad Raková