Busta Jána Palárika umiestnená na mieste, kde sa nachádzal jeho rodný dom  

Foto: Filip Lašut, 2006 

Celkový pohľad na miesto, kde sa nachádzal rodný dom Jána Palárika

Foto: Filip Lašut, 2006 

 

Rodný dom Jána Palárika 

Foto: Archív, 1940
Repro: Filip Lašut, 2006

Pamätník Jána Palárika v centre obce 

Foto: Filip Lašut, 2006 

  

Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny 

Foto: Filip Lašut, 2006