Kultúrny dom Jána Palárika v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Obecný úrad v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Rímsko-katolícky Farský úrad v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Základná škola č. 950 v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Cirkevná základná škola Jána Palárika v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Materská škola Raková-Fojstvo

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Materská škola Raková-Korcháň

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Nákupné stredisko COOP Jednota

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Reštaurácia ALKO pri Nákupnom stredisku COOP Jednota

Foto: Filip Lašut, 2006