Aktuálne farské oznamy sú dostupné na internetovej stránke farnosti TU