Dňa 11.8.2007 sa v Rakovej uskutočnilo družobné stretnutie záhradkárov z Rakovej a Starej Vsi nad Ondřejnicí za účasti i zástupcov záhradkárov zo Staškova a starostov obcí Raková Antonom Heglasom a Staškova Jánom Dodekom.
Tieto stretnutia sa konajú pravidelne a sú spojené i s poznávacím výletom do blízkeho okolia. V toto roku záhradkári navštívili Stredisko cestovného ruchu a Kalváriu v Oščadnici.
Poobede sa v Areáli zdravia uskutočnila odborná prednáška "Letný rez ovocných stromov" , ktorú predniesol Doc. Ing. Hričovský, predseda Republikového výboru SZZ. Na toto stretnutie prijali pozvanie i JuDr. Korček, tajomník SZZ a JuDr. Zajac, podpredseda SZZ.
Účastníci stretnutia si odniesli krásne spomienky a už teraz sa tešia na Ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v Starej Vsi nad Ondřejnicí.
Výbor ZO SZZ Raková

V nedeľu 17.6.2007 sa v Skalitom zišli dobrovoľné hasičské zbory na Okresnej hasičskej súťaži. Z obce Raková sa súťaže zúčastnilo družstvo mužov i žien. Obe družstvá sa umiestnili na treťom mieste. Zvlášť nás mrzí umiestnenie žien, ktoré vyradila technická porucha, roztrhnutá hadica. Okresnú súťaž vyhrali muži z DHZ Skalité a ženy z DHZ Radôstka (štafeta 97,72 s., útok 36,67 s.)

Okresná súťaž je postupová na krajské kolo a preto do budúcna je potrebné stanoviť podmienky súťaže v rámci schválených pravidiel tak, aby náš okres mohli reprezentovať skutočne tie najlepšie kolektívy. Tento problém by sa výrazne zlepšil napríklad dvojkolovou súťažou, kde by sa hodnotil lepší čas.

Dôkazom kvality nášho družstva žien je ich umiestnenie v pohárovej súťaži „O pohár starostky obce Skalité“, ktorá sa konala po ukončení okresnej hasičskej súťaže. Naše ženy sa v tejto súťaži umiestnili na prvom mieste s časom 24,66 s., na druhom mieste boli ženy z DHZ Skalité (25,42 s.) a na treťom mieste ženy z DHZ Radôstka (35,61 s.).

mm

V piatok 1.6 sa v našej obci uskutočnili oslavy dňa detí. Materské školy Fojstvo a Korcháň  využili slnečný deň a vybrali sa poznávať prírodu. Žiaci 1-4 ročníka zo ZŠ Ústredie súťažili v športových hrách v Areáli zdravia. Velký potlesk si vyslúžili hasiči z Turzovky za ukážku hasičského vozidla. Na futbalovom ihrisku sa  v tom čase konal futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy. Víťazom sa stali žiaci siedmého ročníka / na obrázku/. Deti zo základnej školy Raková - Trstená sa vybrali ku kaplnke v Rakovej u Bažička. Cikrevná základná škola Jána Palárika nezostala v škole a využila nádherný slnečný deň na športové hry v prírode. Všetkým deťom materských a základných škôl pripravil Obecný úrad v Rakovej malé občrstvenie.

 

Sample Image

 

     
V sobotu dňa 17.2.2007 sa v obci Raková v SKI centre Korcháň uskutočnil prvý ročník v slalomovom lyžovaní žiakov základných škôl v Rakovej. Aj keď vo štvrtok pršalo, v sobotu sa už od rána na nás usmievalo slniečko. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. A to: starší žiaci a mladší žiaci. Prvenstvo v prvej kategórii si vybojoval Patrik Bukovan, na druhom a treťom mieste skončili Tomáš Novosad a Marek Bukovan. V druhej kategórii sa na prvej priečke umiestnil Filip Repčák a na druhom a treťom mieste skončili Marcel Bojko a Patrik Perďoch. Všetci menovaní dostali pekné ceny.
Po vyhodnotení súťaže v lyžovaní nasledoval karneval masiek v zjazde na snehu. Mladšie deti jazdili na lopatách, boboch a tanieroch a staršie deti zasa na lyžiach. Samozrejme, že najviac masiek súťažilo v kategórii mladších deti, ktoré si aj najviac získali srdcia porotcov, ale aj staršie deti predviedli veľmi pekné masky s rôznymi pádmi a niektorí pridali aj herecké výkony. Každé dieťa bolo ocenené nejakou vecou, či sladkosťami a šiškami s čajom. Na zlepšenie nám hrala hudba, o ktorú sa postaral DJ Milan Heglas...
Bodku za pekným dňom dal karnevalový večer v miestnom pohostinstve, samozrejme, že už len pre dospelých, kde sa pri hudbe tancovalo a spievalo až do skorých ranných hodín. Po polnoci pár veselých hostí "pochovalo" basu. Všetci účastníci karnevalu sa zhodli, že je dobre, aby sa staré zvyky a obyčaje opäť vrátili do života, pri ktorých sa utvrdzuje priateľstvo a spolupatričnosť medzi ľuďmi.
Cieľom nášho podujatia bolo "vytiahnúť" deti od počítačov a televízie na čerstvý vzduch a tak rozvíjať fyzickú zdatnosť, fantáziu a pracovné zručnosti pri zhotovovaní masiek.
Organizátori ďakujú obci Raková, menovite pánu starostovi Antonovi Heglasovi a poslankyni obecného úradu Vierke Urbanikovej za pomoc pri organizovaní tohto úspešného podujatia a za finančnú podporu. Zároveň sa chceme poďakovať aj sponzorom z Korcháňa, ktorý nemalými finančnými prostriedkami prispeli na nákup cien a občerstvenie pre deti. Zvyšné peniaze chceme ešte použiť na nákup športových potrieb na miestne ihrisko.

Alena Hanuláková

V rámci spoločného projektu zameraného na prehĺbenie cezhraničnej spolupráce „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“ sa v sobotu 17. februára 2007 uskutočnil v Starej Vsi nad Ondřejnicí zimný halový turnaj vo futbale v kategórii mužov nad 35 rokov.
Turnaja sa zúčastnilo deväť družstiev, z toho dve zo Slovenska reprezentujúce Rakovú a Makov.
Víťazom turnaja sa stala Stará Ves n. O. I napriek neúspechu nášho družstva medzi účastníkmi vládla dobrá nálada.

 

Sample Image