Po ukončení stavebných prác na výstavbe verejných vodovodov a kanalizácie prišli na radu spätné úpravy miestnych komunikácií. Väčšina ciest v správe obce bolo už pred začiatkom výstavby vodovodov a kanalizácie v havarijnom stave. Preto Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na svojom februárovom zasadnutí schválilo rozsah spätných úprav miestnych komunikácií. Rozsah spätných úprav nájdete TU.

Sample Image

Práce začali 11. mája 2010. Na základe výsledku verejného obstarávania bol vybraný dodávateľ - ALPINE, stavebná s.r.o.Slovenská republika. Povrchy sú realizované dvoma vrstvami asfaltobetónu ABS, čo zaručuje kvalitný a dlho trvajúci povrch. Celkové náklady sa odhadovali na 439 000 Euro. Sumou 289 000 Eur financovali práce Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. a zvyšné náklady poskytla obec z vlastného rozpočtu, kryté úverovými zdrojmi.   

 

Obecný úrad v Rakovej, Centrum volného času Raková, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková usporiadali v nedeľu 6.decembra stretnutie s Mikulášom. Na podujatí vystúpili deti zo základných a materských škôl z Rakovej a Zákopčia. Deti z Centra volného času Raková vystavili svoje výrobky a o plné žalúdky sa postarali zamestnanci Organizácie pre kultúru a verejné služby. Tí pripravili pre všetkých výborné zabíjačkové špeciality, ktorým asi nik neodolal. Krátko po šesťnástej hodine prišiel do Rakovej Mikuláš, ktorý spolu s deťmi a starostom obce Antonom Heglasom rozsvietil vianočný stromček. V sále kultúrného domu mal už Mikuláš plné ruky práce rozdávaním darčekov pre deti. Fotografie zo stretnutia nájdete na stránke ZŠ Raková č.950.

Dňa 14.5.2010 navštívil našu obec predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Cieľom jeho návštevy bolo slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska do užívania.

Úrad vlády Slevenskej republiky na základe žiadosti obce Raková schválilo žiadosť o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska. Tento druh športoviska je najrozšírenejší z dôvodu jeho využiteľnosti na rôzne druhy športov v jednom. Pri realizácií týchto ihrísk sú využívané špeciálne vyvinuté a odolné druhy umelých tráv s výškou vlasu 20-25 mm.
Možnosť využitia športoviska je na tenis, futbal, volejbal, nohejbal, florbal, basketbal, bedminton.... Nové multifunkčné ihrisko je umiestnené v areáli Základnej školy Raková - Ústredie č.950 a jeho rozmer je 40x20 m.

V prílohe fotogaléria z udalosti

Už odpradávna ľudia hľadali a nachádzali originálne obrazové prvky, ktoré charakterizovali ich osobu alebo poukazovali na ich príslušnosť k nejakému rodu – erby. Podľa nich sa identifikovali a navzájom od seba odlišovali. I dnes má takmer každá komunita, firma či inštitúcia grafický symbol – logo, ktorým sa navonok prezentuje. I naša škola už začína pri budovaní svojho imidžu na verejnosti používať svoje logo.
Kedy a ako vzniklo logo školy?
Riaditeľka školy PaedDr. J. Helešová vyhlásila 1. júna 2010 verejnú súťaž o najkrajší a najvýstižnejší návrh na logo ZŠ Trstená č. 475, Raková.
Svojimi návrhmi prispelo 55 žiakov školy, jedným Mgr. Z. Polláková, jedným Mgr. J. Sihelníková, desiatimi PaedDr. J. Helešová a jedným bývalá žiačka školy L. Bukovanová.

Vandalizmus a výtržníctvo je celospoločenský problém a nevyhýba sa i našej obce. Sprejerské nápisy, nedávno i s hákovými krížmi, búranie farského plotu, rozbíjanie okien Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, poškodzovanie dopravných značiek a naposledy i opakované ničenie vývesných skriniek pred obecným úradom nás inšpirovalo k príprave projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom: Stop anonymite podporujúcej kriminalitu a výtržníctvo pomocou výchovy žiakov a kamerového systému Obce Raková.