Piatok, 8. jún 2012 bol pre obec mimoriadne slávnostný. Po svätej omši sa konalo na Obecnom úrade slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo udelené čestné občianstvo Jeho eminencii Kardinálovi  Polycarpovi Pengovi, arcibiskupovi Dar- es Sallam v Tanzánii a pátrovi Andrzejovi Urbanskemu, SDS, generálnemu predstavenému  rehole Salvatoriánov za duchovné a kultúrne obohatenie života v Rakovej a za šírenie dobrého mena našej obce vo svete.


Jeho Eminenciu Polycarpa Penga ustanovil za kardinála pápež Ján Pavol II. dňa 21.februára 1998. Otec Kardinál pôsobí ako člen kongregácie pre evanielizáciu národov, kongregácie doktríny viery a kongregácie pre klérus. Pôsobí v pápežskej komisií kultúry a v pápežskej komisii pre rodinu Od roku 2007 zastáva post prezidenta Sympózia biskupských konferencií Afriky, Madagaskaru a Oceánie. Prvý krát navštívil Rakovú v roku 1997, potom v rokoch 2001, 2003, 2006 a 2007. Záčastnil sa aj na pápežskej konkáve, ktoré zvolilo za pápeža Benedikta XVI.

Páter Andrzej Urbanski sa narodil v poľskej Rajczi. Primičnú svätú omšu slávil v roku 1973 v kostole sv. Michala v Lešnej. Podľa jeho slov, druhú primičnú svätú omšu slávil v tom istom roku za zatvorenými dverami v Rakovej, potom odišiel do Tanzánie na misijné pôsobisko. Pri svojich občasných návratoch do Poľska navštevuje aj svojich priateľov v Rakovej. Od roku 1998 pôsobí v Ríme ako Genereálny predstavený rehole salvatoriánov a navštevuje rehoľné domy v rôznych krajinách sveta, kde salvatoriáni pôsobia. Páter Anrzej Urbanski na sviatok sv. Štefana minulý rok priniesol do farnosti relikvie blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., ktoré sú vystavené k verejnej úcte vo farskom kostole Narodenia Panny Márie

 

024

026

058

064

033