V rámci spoločného projektu zameraného na prehĺbenie cezhraničnej spolupráce „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“ sa v sobotu 17. februára 2007 uskutočnil v Starej Vsi nad Ondřejnicí zimný halový turnaj vo futbale v kategórii mužov nad 35 rokov.
Turnaja sa zúčastnilo deväť družstiev, z toho dve zo Slovenska reprezentujúce Rakovú a Makov.
Víťazom turnaja sa stala Stará Ves n. O. I napriek neúspechu nášho družstva medzi účastníkmi vládla dobrá nálada.

 

Sample Image