Dňa 11.10.2003 bola uzatvorená v Starej Vsi nad Ondřejnicí Zmluva o rozvíjaní a upevňovaní trvalých priateľských vzťahov ako aj o prezentovaní výmien občanmi vo všetkých oblastiach medzi obcami Stará Ves nad Ondřejnicí - Česká republika a Raková- Slovenská republika . Zároveň bola podpísaná Partnerská dohoda na partnerskú spoluprácu medzi obcami v oblasti spojených s výmenou skúseností a na ďalšie kontakty v otázkach vedy, osvety, výmenou detí a mládeže, kultúry, turistiky a športu, spoločenských a záujmových organizácii.