Dňa 4 decembra 2005 Obec Majcichov udelila Cenu obce Majichov Obci Raková za spoluprácu pri šírení odkazu diela velikána slovenských dejín, národného buditeľa a farára Jána Palárika.