Už odpradávna ľudia hľadali a nachádzali originálne obrazové prvky, ktoré charakterizovali ich osobu alebo poukazovali na ich príslušnosť k nejakému rodu – erby. Podľa nich sa identifikovali a navzájom od seba odlišovali. I dnes má takmer každá komunita, firma či inštitúcia grafický symbol – logo, ktorým sa navonok prezentuje. I naša škola už začína pri budovaní svojho imidžu na verejnosti používať svoje logo.
Kedy a ako vzniklo logo školy?
Riaditeľka školy PaedDr. J. Helešová vyhlásila 1. júna 2010 verejnú súťaž o najkrajší a najvýstižnejší návrh na logo ZŠ Trstená č. 475, Raková.
Svojimi návrhmi prispelo 55 žiakov školy, jedným Mgr. Z. Polláková, jedným Mgr. J. Sihelníková, desiatimi PaedDr. J. Helešová a jedným bývalá žiačka školy L. Bukovanová.
Z uvedeného množstva bol 30. júna 2010 vybraný deťmi, zamestnancami školy a tiež p. starostom obce Antonom Heglasom, návrh PaedDr. J. Helešovej. Tento farebný návrh vytvorený na PC bolo potrebné ešte upraviť do veľkosti pečiatky v jednej farbe (modrej), aby bolo logo dobre čitateľné. O to sa postaral p. Peter Trúchly z Cechu v Čadci. 3. augusta 2010 bolo logo a aj pečiatka na svete a škola po 29 rokoch sa môže pochváliť novým logom.
Čo symbolizuje?  Múdrosť, lásku k ľuďom a prírode symbolizuje 6 prvkov (písanka, ceruzka, písmená, kniha, vtáčik a strom), spojených v harmonickej jednote.
Prečo práve ony?
• Múdrosť: V popredí kniha, písanka, ceruzka a písmená – symbolizujú primárne vzdelávanie detí, čiže 1. st. ZŠ, ktoré škola už takmer 30 rokov poskytuje. Deti sa tu prvýkrát stretávajú s abecedou (písmená A B C), učia sa čítať (kniha), písať (ceruzka a písanka)... V škole sa získavajú vedomosti predovšetkým z kníh, do ktorých sa po stáročia ukladali poznatky o svete. Kniha je preto najvýstižnejším znakom nadobúdania vzdelanosti.
• Láska k ľuďom a prírode: Škola je umiestnená v lone prekrásnej prírody, s množstvom vtáčikov, nielen v korunách stromov, preto trsteniarik a jedlička.
Vtáčik (trsteniarik) sediaci na okraji knihy sa cíti v našej škole veľmi dobre. Starajú sa oň dobré pani učiteľky. Určite by sa chcel učiť u pani učiteľky Zuzky Polákovej počítať alebo u pani učiteľky Zuzky Turiakovej abecedu. Možno má rad cudzie reči a tak by chodil na angličtinu k pani učiteľke Janke Sihelníkovej. Iste by ho zaujali i hodiny informatickej výchovy u p. riaditeľky. Náš trsteniarik  je stále múdrejší a má sa v Rakovej - Trstenej dobre.
Jedlička – umiestnená na pravej strane loga je tiež symbolom Obce Rakovej. Bez jej neustálej pomoci by naša školička nemohla poskytovať pre deti z Korcháňskej doliny primárne vzdelávanie.
Strom, (či už je to jedlička alebo iný) symbolizuje život, ktorý sa stáva domovom pre mnohé živé tvory, ktorý sa stará o čistý vzduch, ktorý chráni pred nečasom i páľavou, z ktorého je veľa radosti   i úžitku. Napríklad sa vyrobí z jeho dreva papier a potom vzniká nová kniha. Z nej sa čítajú rozprávky, získavajú nové poznatky, užitočné informácie, či rady. A kde je vzdelanosť, tam je aj múdrosť, láska, krajší život a lepší svet!