V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg II.A „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“ sa priebežne usku-točňujú spoločné priateľské stretnutia a akcie družobných obcí Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí.
15. decembra 2006 navštívili žiaci a uči-telia ZŠ Raková svojich priateľov v Českej republike. Po priateľskom zvítaní sa žiaci oboch škôl  predstavili v kostole so svojím kultúrnym programom, ktorý sprevádzali moderátori oboch škôl. Žiaci ZŠ Stará Ves predviedli vo svojej scénke príbeh obuvníka Bonifáca, ktorému sen pomohol pochopiť, kto sa skrýva za všetkými ľuďmi, ktorí potrebujú na Vianoce  jeho pomoc alebo radu.
Pani učiteľky J. Poláčiková a D. Kurková zo ZŠ Raková pripravili so žiakmi pásmo „Vianoce v Rakovej.“ Rozprávanie tetky – Rakovanky v prostredí kysuckej izby dopĺňali staré vianočné zvyky, vinšovačky a piesne v rakovskom  nárečí, príjemné tóny husličiek a harmo-niky. Dievčatá v kysuckých krojoch, kapcoch a teplých vlniakoch si drevenými lampášmi svietili na cestu a nechýbali ani traja betlehemci s ozembuchmi. Sviatočnú atmosféru dotváralo prostredie chrámu. Po obede sa žiaci oboch škôl zapojili do činnosti tvorivých dielní českých priateľov. Niektorí sa podieľali na tvorbe školského časopisu, modelovali z hliny, iní športovali. Učitelia navštívili výstavu betlehemov vo Frýdku - Místku. Po spoločnom olovrante bolo v chráme kultúrne vystúpenie pre dospelých. Oživenie rakovských vianočných tradícií bolo pre nich úžasným umeleckým zážitkom a rakovskí žiaci zožali obrovský úspech. Po večeri si v zámočku pozreli výstavu betlehemov a rozlúčili sa s českými priateľmi.
Tešíme sa na najbližšie spoločné stretnutie v Rakovej.         -sv-