Po ukončení stavebných prác na výstavbe verejných vodovodov a kanalizácie prišli na radu spätné úpravy miestnych komunikácií. Väčšina ciest v správe obce bolo už pred začiatkom výstavby vodovodov a kanalizácie v havarijnom stave. Preto Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na svojom februárovom zasadnutí schválilo rozsah spätných úprav miestnych komunikácií. Rozsah spätných úprav nájdete TU.

Sample Image

Práce začali 11. mája 2010. Na základe výsledku verejného obstarávania bol vybraný dodávateľ - ALPINE, stavebná s.r.o.Slovenská republika. Povrchy sú realizované dvoma vrstvami asfaltobetónu ABS, čo zaručuje kvalitný a dlho trvajúci povrch. Celkové náklady sa odhadovali na 439 000 Euro. Sumou 289 000 Eur financovali práce Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. a zvyšné náklady poskytla obec z vlastného rozpočtu, kryté úverovými zdrojmi.