Tento rok bola rozlúčka s predškolákmi v MŠ Korcháň oveľa slávnostnejšia.Budúci prváci okrem Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania, obdržali aj žartovné\"vysvedčenie Univerzity najmladšieho veku VŠEVEDKO\". A aby akt odovzdávania osvedčení bol pre deti príťažlivý, použili sme k tomu aj ,, univerzitné\" čiapky a plášte. Deti sme v slávnostnom  oblečení pofotili a následne sme im fotky poposielali e- mailovou poštou.Deti sa potom piesňami rozlúčili s mladšími kamarátmi a navzájom si vymenili darčeky na pamiatku.Rozlúčka s učiteľkami a ostatnými zamestnancami bola emotivnejšia. Veru ani jedno oko neostalo suché. Opäť nám bude za nimi smutno.
Alena Hanuláková, riaditeľka školy