V Abraháme sa uskutočnila 19.2.2009 prvá riadna konferencia Združenia Životnými cestami Jána Palárika. Sprievodnými podujatiami pracovnej časti konferencie boli prevzatie Erbovej listiny Združenia ŽCJP, kladenie vencov k pamätnej tabuli Jána Palárika umiestnenej na priečelí miestneho múzea a prehliadka múzea.

 V prílohe je fotogaléria podujatia

005
Správu o činnosti Združenia
ŽCJP predniesol Anton Heglas,predseda združenia.

010m
Odovzdávanie erbovej listiny združenia, ktorú odovzdali p. Jozef Hanus, riaditeľ Odboru archívov a registratúr MV SR a p. Ladislav Vrtel, Herold SR
017
Erbovú listinu prevzal Anton Heglas, predseda združenia.


 
 
020
Poklepaním heroldskou palicou po ľavom ramene Heroldom SR bol tento akt odovzdávania Erbovej listiny Združenia Životnými cestami Jána Palárika spečatený.
 
031
Kópie Erbovej listiny ŽCJP boli odovzdané i Vdp.
Pavlovi Zemkovi a predstaviteľom všetkých členských miest a obcí Združenia ŽCJP.
 
033
Spoločná fotografia predstaviteľov členských miest a obcí s erbovými listinami.


038
Pamätná tabuľa umiestnená na budove Miestneho múzea v Abraháme.

041
Príhovory pri príležitosti kladenia vencov k pamätnej tabuli Jána Palárika v Abraháme
043
Účastníci kladenia vencov


049
Akt kladenia vencov.052
Spoločná fotografia účastníkov 1. konferencie Združenia Životnými cestami Jána Palárika v Miestnom múzeu v Abraháme.
 

 

Text a foto: Miroslav Mareček