Dňa 11.8.2007 sa v Rakovej uskutočnilo družobné stretnutie záhradkárov z Rakovej a Starej Vsi nad Ondřejnicí za účasti i zástupcov záhradkárov zo Staškova a starostov obcí Raková Antonom Heglasom a Staškova Jánom Dodekom.
Tieto stretnutia sa konajú pravidelne a sú spojené i s poznávacím výletom do blízkeho okolia. V toto roku záhradkári navštívili Stredisko cestovného ruchu a Kalváriu v Oščadnici.
Poobede sa v Areáli zdravia uskutočnila odborná prednáška "Letný rez ovocných stromov" , ktorú predniesol Doc. Ing. Hričovský, predseda Republikového výboru SZZ. Na toto stretnutie prijali pozvanie i JuDr. Korček, tajomník SZZ a JuDr. Zajac, podpredseda SZZ.
Účastníci stretnutia si odniesli krásne spomienky a už teraz sa tešia na Ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v Starej Vsi nad Ondřejnicí.
Výbor ZO SZZ Raková