Ako pokračuje zavedeniekáblovej televízie 

   Jedným z bodov volebného programu kandidáta na starostu p. Antona Heglasa bolo i zavedenie káblovej televízie v obci vzhľadom k tomu, že nie v celej obci je kvalitný TV signál. Po jeho zvolení za starostu obce bol vykonaný prieskum trhu a občania sa mohli nezáväzne prihlásiť, že majú záujem o zavedenie prípojky káblovej televízie. Bola vyhlásená verejná súťaž na rozpočet, dodávku a montáž Káblového distribučného systému (KDS) a návrh na zabezpečenie jeho dodávky.

Prihlásili sa tri spoločnosti a to:

► M- Elektronik z Martina,

► Kates z Považskej Bystrice,

► TES Slovakia zo Žiliny.

    Po dôslednom preštudovaní a zvážení najvýhodnejšej ponuky obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 1. augusta 2007 vybralo firmu TES Slovakia zo Žiliny. Firma zároveň ponúkla dva rozpočty.

    Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo pre lacnejší rozpočet s tým, že ťahanie samonosného kábla cez podporné body bude realizovať Organizácia pre kultúru a verejné služby v Rakovej.

    Doposiaľ bolo prihlásených cca 400 domácnosti.Poplatok za ziadenie káblovej prípojky je3000 Sk.

   Obec taktiež uvoľnila čiastku 500.000 Sk zo svojho rozpočtu. Podotýkame, že stále je možnosť prihlásenia sa v miestnej knižnici, a v informačnej kancelárií na obecnom úrade

V ponuke sú  dva programové balíky a to:

-          Mini programový balík : STV1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3,ČT1, ČT2, Prima, Noe, Očko, kde mesačný poplatok je 100,-Sk

-           Basic programový balík/ od leta 2008/: STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, Prima, Noe, Film Plus, Halmark chanel,Discovery,Animal Planet,Viasat Hystory, Viasat Explorer, Jetix, Sport1, Eurosport, MTVs účastníckym poplatkom cca 140,- Sk.

     Po dobudovaní systému  káblovej televízie, bude káblová televízia doplnená  o prenos internetu a miestneho    rozhlasu.