prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 11.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 12.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 13.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 14.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribucie elektriny 14.4.2022             lokalita Pod Poľanou 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 19.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 20.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 22.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 25.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 26.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 27.4.2022             lokalita Strýkova, Bazgerka

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi. V reakcii na túto situáciu pripravilo Ministerstvo vnútra SR (odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru – Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii) súbor informácií, ktorými upozorňuje na riziko tejto trestnej činnosti.

pdfObchodovanie s ľuďmi

pdfObete obchodovania UA

pdfObete_obchodovania SK

Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci oznamuje občanom, že
v dňoch od 7. marca  do 11. marca 2022, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.
sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej.

Žiadame občanov, aby sa v uvedených dňoch a uvedenom čase nepohybovali v okolí strelnice.

pdfOznámenie o vykonaní ostrých strelieb

Parkovanie v takej forme, v akej ho poznáme od dnes nie je možné. Schválená novela cestného zákona, ktorá nadobudne účinnosť už 1. marca 2022, totiž zakazuje parkovanie áut na chodníkoch.
Nová právna úprava nedovoľuje parkovať autá na chodníkoch, ako to bolo možné doteraz, ale len za predpokladu, že parkovanie na chodníku povoľuje dopravná značka. Nepostačuje ani dodržanie 1,5 metra širokého priestoru pre chodcov, ako bolo doteraz tomu možné. Z uvedeného platí výnimka len pre bicykle a motorky.