Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

                                 koronavirus      

 

 PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,

  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,

  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,

  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,

  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,

  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby. 

Slávnostné chvíle pri príležitosti uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi deťmi dňa 11. februára 2020 v zasadačke obecného úradu v Rakovej.               

                                          uvítanie detí 2020 6    

odstávka elekrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest: 

Prerušenie distribúcie elektriny 2.3.2020                       Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 3.3.2020 lokalita 1        Fojstvo, U Tutky, U Skákaly

Prerušenie distribúcie elektriny 3.3.2020 lokalita 2        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 4.3.2020 lokalita 1        Fojstvo, U Tutky, U Skákaly

Prerušenie distribúcie elektriny 4.3.2020 lokalita 2        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 5.3.2020 lokalita 1        Fojstvo, U Tutky, U Skákaly

Prerušenie distribúcie elektriny 5.3.2020 lokalita 2        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 6.3.2020 lokalita 1        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 6.3.2020 lokalita 2        Fojstvo

Prerušenie distribúcie elektriny 9.3.2020 lokalita 1        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 9.3.2020 lokalita 2        Fojstvo

Prerušenie distribúcie elektriny 10.3.2020 lokalita 1      Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 10.3.2020 lokalita 2      Fojstvo, U Tutky, U Skákaly, U Halušky, U Turiaka

Prerušenie distribúcie elektriny 11.3.2020                     Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 12.3.2020 lokalita 1      Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 12.3.2020 lokalita 2      Fojstvo, U Halušky, U Miča, U Špora

Prerušenie distribúcie elektriny 20.3.2020                     U Kuči, U Kajánka, U Urbana

Prerušenie distribúcie elektriny 25.3.2020                     U Tutky, U Halušky          zrušené

Prerušenie distribúcie elektriny 26.3.2020                     U Tutky, U Halušky          zrušené

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách.

Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty.

        Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

                                                                     Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline

Výzva seniorom

 

Štatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2019

Počet obyvateľov k 31.12.2018 - 5581

Počet narodených 60

Počet prisťahovaných 95

Počet zomretých 58

Počet odsťahovaných 78

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2019 - 5600

Prírastok 19 obyvateľov .