sirena

Akustické preskúšanie systému varovania - varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky, bude vykonané hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom v piatok 10. marca 2023 o 12,00 hodine.

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EU. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 446 samospráv, medzi ktoré patrí aj naša obec. Zisťovanie sa koná od 1.2.2023 do 21.7.2023.

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 01.03.2023

Lokalita: U Sogľa, Strýkova, Dlhá, Ďadíkova, Bzdivonka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 02.03.2023

Lokalita: Kopčisko, U Repčáka, U Školníka, U Krížka, Kubriková, Korcháň, Kurajka, U Gala

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 06.03.2023

Lokalita: Za Groňom, Trstená I., Trstená II., Stodolčiská, U Hura

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 13.03.2023

Lokalita: U Urbana, U Podmoly, U Sidora, U Vrobľa, U Skákaly, Prílohy, Za Groň, U Mačiska

Oznamujeme občanom, že v dňoch  20. februára (pondelok)  až  24. februára 2023  (piatok),

v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici "Zákopčie". 

Žiadame občanov, aby sa v uvedených dňoch a uvedenom čase nepohybovali v okolí strelnice. 

pdfVyrozumenie o vykonaní ostrých strelieb na strelnici SPZ RgO Kysúc "Zákopčie"

Štatistický úrad SR 1. februára 2023 zverejnil dátový produkt s názvom "MOJA OBEC" na domovskej web stránke sčítania www.scitanie.sk .

Ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o danú obec. Údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch pre obec Raková sú priložené nižšie v prílohe.

Kliknutím na obrázok si môžete prezrieť dokument:

                     OBYVATELIA                                                           DOMY, BYTY

 SODB2021 Obec Raková obyvatelia               SODB2021 Obec Raková domy byty

pdfSprístupnenie dátového produktu MOJA OBEC