Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci     

O D V O L Á V A    od   26. 08. 2021  od 06.00 hod.  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                                       v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 10.06.2021.

pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

Dňa 5.8.2021 sa uskutočnilo Hasičské sústredenie Juniorov a Dorastu pod vedením vedúceho Martina Krištofika. Sústredenie bolo zamerané hlavne na kondičný tréning a zlepšenie zručností  našich mladých hasičov. Deti a dorast si zmerali sily v rôznych disciplínach ako napríklad -  beh cez prekážky,  skákanie vo vreci, viazanie uzlov,  zapájanie hadíc.  Záver sústredenia si mladí hasiči spestrili  hrou  -  vybíjaná. Napriek nepriaznivému počasiu si  každý odniesol veľa zážitkov a aj sladkú odmenu. Ďakujeme CVČ  Raková a DHZ Raková za občerstvenie pre deti a dorast.

Ako každoročne aj tento rok -  17. júla 2021 sa mladí futbalisti stretli v priateľských zápasoch v rámci športového dňa. Starší žiaci si zmerali sily s mužstvom z Podvysokej a mladší žiaci s mužstvom z Čadce. Pod vedením trénera PhDr. Jozefa Majeríka a Daniela Králika si mladí futbalisti zasúťažili v disciplínach – vedenie lopty na čas, vedenie lopty okolo kužeľov,  beh pomedzi prekážky.  Ocenení   za šikovnosť v súťažiach boli – starší žiaci: Daniel Olšiak, Adam Michalina, Adam Buček, mladší žiaci : Tobias Liščák, Lukáš Harvaník, Tadeáš Oravec. V rámci tohto podujatia boli ocení i  starší žiaci, ktorí prechádzajú do kategórie dorastu – Matej Kajánek, Peter Vajda, Jaroslav Hlava, Martin Bukovan a Jakub  Ďurník. Potom prišli na rad rodičia, ktorí si zmerali svoje sily v priateľskom futbalovom stretnutí. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére. O občerstvenie sa postarali FK Polom Raková, CVČ Raková,  Eugen Konečný a rodičia.

Ďakujeme!

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť  právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú  zmeny v poskytovaní dotácie na stravu. Obec Raková oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa informácie k poskytnutiu dotácie na stravu - bezplatných obedov v školskom roku 2021/2022.

Naše územie zasiahlo v ostatných dňoch  teplé  ba až horúce  počasie, pri ktorom  narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru najmä v prírodnom prostredí. Na základe uvedeného je nutné zvýšiť  opatrnosť pri našom každodennom konaní.