stiahnuť

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem.

Predkladáme vám návrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019. Svoje pripomienky môžete zaslať poštou alebo elektronicky. 

docNávrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019

 

R O Z H L A S O V Á R E L Á C I A !

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

IMG 5442

Určite neušlo vašej pozornosti, že v pondelok 6.apríla 2020 došlo k veľkému požiaru v našej obci pri ktorom sa vážne poškodil rodinný dom Danky Pastorkovej. Dom je momentálne neobývaný a rodina zostala "bez strechy nad hlavou". Okrem pomoci, ktorú poskytne Obec Raková nás kontaktuje veľa občanov ako môžu finančne pomôcť. Po dohode s majiteľkou domu zverejňujeme číslo jej bankového účtu. Svoju finančnú pomoc môžete uskutočniť na účet číslo: SK53 7500 0000 0040 2640 7691. Vopred ďakujeme. 

rúško 

Ochranné rúška na tvár sa v priebehu niekoľkých dní stali každodennou súčasťou našich životov. Ako sa o ne starať a čo robiť s použitými rúškami, aby neohrozili ďalších ľudí?

  • Látkové rúška sú určené na opätovné použitie. Po použití je potrebné ich vyprať minimálne na 60 °C, prežehliť na najvyššej teplote alebo vonkajšiu vrstvu vystriekať dezinfekciou. A to tak často ako je to možné.
  • Použité jednorazové rúška alebo ktorékoľvek iné, ktoré už svoj účel splnili a nie je možné ich používať naďalej, tiež rukavice a vreckovky treba dať do plastovej tašky, vreca, ... a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (popolnice).