Naše územie zasiahlo v ostatných dňoch  teplé  ba až horúce  počasie, pri ktorom  narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru najmä v prírodnom prostredí. Na základe uvedeného je nutné zvýšiť  opatrnosť pri našom každodennom konaní.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik vyzývajú podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. 

Výzva a zoznam vlastníkov:

https://cuet.slovensko.sk/sk/priloha/zobraz/c84a0cbe-2190-488c-b663-bcfcbebc2cb2

Dátum zverejnenia (vyvesenia):  29.06.2021

Česká správa sociálneho zabezpečenia v Prahe oznamuje svojim klientom, ktorí poberajú dôchodok z Českej republiky,  že "Potvrdenie o žití" ešte nemusí byť úradne osvedčené. K potvrdeniu je ale nutné napísať poznámku: COVID-19.

Koľko lásky, ale aj utrpenia sa zmestí do slova zloženého zo štyroch písmen. Slova, ktoré je jedinečné na celom svete, výnimočné a nenahraditeľné. „ MAMA“. Ukrýva v sebe celý svet. Ukrýva v sebe túžbu každej  ženy, ktorá dúfa, že ju raz tak niekto osloví. Túžbu tehotnej ženy držať svoje dieťatko v náručí. Túžbu mám, aby dobre vychovali deti, ktoré tu po nich zostanú. Slovo, v ktorom je skrytá aj bolesť a sklamanie. Únava z nocí prebdených pri svojich deťoch, každodenný strach, aby ich v živote nič zlé nestretlo.

Pani Jar je tu! Konečne aj k nám do CVČ Raková zavítala v plnej svojej kráse. Úplne iná, plná farieb, vône detskej fantázie či  kreativity. Nádherne stvárnená detskými očami, ktoré vidia svet okolo nás v inej podobe ako my ostatní. Pod ich rukami ožili lúky plné motýľov, chrobáčikov, lienok, včielok, vtáčikov. Na obrázkoch, ktoré deti namaľovali, vidieť radosť zvieratiek, ktoré majú pri sebe svoje  mláďatá. Svoje okolie deti taktiež potešili vytvorením rôznych jarných dekorácií, aranžmánov, fotografií, prezentácií či básní.