Slávnostné chvíle pri príležitosti uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi deťmi dňa 11. februára 2020 v zasadačke obecného úradu v Rakovej.               

                                          uvítanie detí 2020 6    

odstávka elekrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest: 

Prerušenie distribúcie elektriny 2.3.2020                       Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 3.3.2020 lokalita 1        Fojstvo, U Tutky, U Skákaly

Prerušenie distribúcie elektriny 3.3.2020 lokalita 2        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 4.3.2020 lokalita 1        Fojstvo, U Tutky, U Skákaly

Prerušenie distribúcie elektriny 4.3.2020 lokalita 2        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 5.3.2020 lokalita 1        Fojstvo, U Tutky, U Skákaly

Prerušenie distribúcie elektriny 5.3.2020 lokalita 2        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 6.3.2020 lokalita 1        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 6.3.2020 lokalita 2        Fojstvo

Prerušenie distribúcie elektriny 9.3.2020 lokalita 1        Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 9.3.2020 lokalita 2        Fojstvo

Prerušenie distribúcie elektriny 10.3.2020 lokalita 1      Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 10.3.2020 lokalita 2      Fojstvo, U Tutky, U Skákaly, U Halušky, U Turiaka

Prerušenie distribúcie elektriny 11.3.2020                     Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 12.3.2020 lokalita 1      Korcháň, Zahrbik, Kopčisko, U Križka

Prerušenie distribúcie elektriny 12.3.2020 lokalita 2      Fojstvo, U Halušky, U Miča, U Špora

Prerušenie distribúcie elektriny 20.3.2020                     U Kuči, U Kajánka, U Urbana

Prerušenie distribúcie elektriny 25.3.2020                     U Tutky, U Halušky          zrušené

Prerušenie distribúcie elektriny 26.3.2020                     U Tutky, U Halušky          zrušené

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách.

Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty.

        Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

                                                                     Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline

Výzva seniorom

 

Štatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2019

Počet obyvateľov k 31.12.2018 - 5581

Počet narodených 60

Počet prisťahovaných 95

Počet zomretých 58

Počet odsťahovaných 78

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2019 - 5600

Prírastok 19 obyvateľov .

   Mikuláš malé deti           mikulas velke deti 

Mamičky s našimi najmenšími detičkami z Rakovej navštívil Svätý Mikuláš spolu s anjelom vo štvrtok 5.12.2019 v klubovni CVČ Raková. Deti Mikuláša spoločne privítali  a neskôr si s ním aj zaspievali a zatancovali.  Za odmenu im Mikuláš rozdával balíčky plné sladkostí.

Program pre väčšie deti pokračoval v piatok 6.12.2019 o 16 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Rakovej. Deti najskôr potešila rozprávka v podaní divadla Clipperton s názvom Snehulienka a sedem trpaslíkov.  Deti si tak pripomenuli príbeh krásnej Snehulienky i zlej čarodejnice. Našťastie v rozprávkach dobro vždy zvíťazí a tak i náš príbeh skončil šťastne – krásnu Snehulienku prebudil svojim bozkom princ a bola svadba....

Po milom divadielku sa deťom i rodičom prihovoril starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, ktorý pozval Mikuláša medzi naše deti. Spolu s Mikulášom prišlo na pódium aj veľa anjelikov a štyria nezbední čertíci. Deti však veľmi rýchlo zistili, že  čertíci nie sú až takí zlí a prestali sa báť.

Mikuláš všetky deti pozdravil a vyzval ich, aby mu prišli  niečo zarecitovať alebo zaspievať. Deti sa očividne nebáli, pretože sa ich nazbieralo mnoho. Anjelikovia  medzitým rozdávali sladkosti medzi ostatnými deťmi.

Potom sa všetci aj s Mikulášom presunuli k vianočnému stromčeku, aby ho spoločne rozsvietili. Vianočný stromček nám bude svietiť celé adventné obdobie a tak pripomínať blížiace sa Vianoce.

V závere sa chcem poďakovať vedeniu obce Raková Mgr. Antonovi Heglasovi za sladké dobroty pre deti, pracovníkom z OKVS Raková, ktorí ozdobili vianočný stromček  a pomáhali s jeho osvetlením. A takisto vďaka patrí celému tímu CVČ Raková, ktorý pripravil dvojdňový mikulášsky program.

Martina Remešová, riaditeľka CVČ Raková