Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Od 13.03.2020 sa pripravte na výrazné obmedzenia.                                       

Dnešným dňom až do odvolania bude uzatvorená pre verejnosť telocvičňa Základnej školy Milana Mravca, ako aj multifinkčné ihriská Raková ZŠ a Raková Korcháň.

Na celom území SR od dnes začala platiť mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu.
Nákaza, ktorá sa rýchlo šíri svetom, má na Slovensku potvrdených niekoľko prípadov, a v susedných krajinách tieto čísla neustále narastajú. 

Aj v prípade, že by Ústredný krízový štáb neprerušil celoplošné vyučovanie v krajine, Obec Raková s platnosťou od 16.03.2020 prerušuje vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v obci Raková (materské školy, základné školy). Taktiež na uvedené obdobie prerušujeme z objektívnych dôvodov aj ROZVOZ STRAVY.

Chceme upozorniť a apelovať na občanov obce, že voľno v práci a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady, či stretávať na verejnosti. Zároveň chceme poprosiť občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania! Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní a nepodliehali panike.

 

Informácie po zasadnutí Ústredného krízového štábu - štvrtok 12.03.2020

Krízový štáb Slovenskej republiky rozhodol o týchto opatreniach:

- Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov) - s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené.

- Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

- Zastavenie medzinárodnej autobusovej a vlakovej prepravy okrem zásobovania.

- Zatvorenie škôl a školských zariadení od pondelka 16.3. na minimálne 14 dní 

- Povinná 14-dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia.

- Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu).

- Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.

- Zatvorené budú bary, krčmy, diskotéky, rekreačné a lyžiarske strediská i wellness centrá, aquaparky a zábavné parky. Reštaurácie a hotely zostanú otvorené.

- Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.

- Obmedzujú sa úradné hodiny na 3 hodiny denne na úradoch.

- V platnosti ostávajú opatrenia ohľadom zákazu návštev na lôžkových oddeleniach /do odvolania/ a zákazu organizovania a usporadovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy do 23.03.2020.

 

Centrum voľného času Raková oznamuje rodičom, že od štvrtka 12.03.2020 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí prerušená krúžková a mimoškolská činnosť  CVČ až do odovolania.

                    Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

                                 koronavirus      

 

 PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,

  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,

  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,

  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,

  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,

  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.