Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková oznamuje, že v súčasnosti až do 12.09.2022 prebieha muštovanie len na základe telefonickej dohody:  

0915 340 215      František Chabreček, predseda

0908 857 945      Jozef Florek, podpredseda

Od 13.09.2022   budú prevádzkové hodiny muštárne nasledovné:

          UTOROK         15,00 – 18,00

          ŠTVRTOK       15,00 – 18,00

          SOBOTA           8,00 – 12,00

Cenník:     muštovanie                 0,30 €/liter

                  samostatné drtenie     2,50 €/vrece

Ovocie musí byť čisté, nenahnité  a bez kamienkov!!!

muštovanie

Príďte si aj vy v piatok 05.08.2022 postaviť hrad z piesku, výtvarne sa realizovať maľovaním na chodník, či pozrieť si večerné letné kino   

Pieskove kralovstvo 2022

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Čadci  upozorňuje, že od 26.07.2022 do 15.08.2022 sa bude vykonávať výmena asfaltového krytu vozovky v celej šírke cesty  II/487 v úseku od „kamenného“ mosta v obci Raková  po križovatku s cestou III/2032 (Raková - Korcháň), celkovo v km 55,492 – 56,875.  Následne sa bude vykonávať obnova  vodorovného  dopravného značenia, doplnenie zvodidiel a preznačenie niektorých  priechodov pre chodcov s reflexným lemovaním.  Premávka bude vedená striedavo vo voľnej časti vozovky regulovaná náležite poučenými  a  vystrojenými osobami.  Práce  budú vykonávané vo viacerých etapách.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť  a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia a osôb riadiacich premávku.