650

Vážení cestujúci, vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s koronavírusom vás informujeme, že počas pracovných dní sú spoje mestskej a prímestskej dopravy v Žilinskom kraji vedené nasledovne:

Prímestská doprava: obmedzený prázdninový režim – nie sú vedené spoje s označením x10 a spoje uvedené v tabuľke nižšie.

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 16.03.2020 vydal opatrenie, ktorým sa  mení a dopĺňa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. 

Jeho celé znenie nájdete tu:     pdfZmena a doplnenie opatrenia HH SR

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

vyhlasuje od 17.03.2020 od 06,00 hod. do odvolania

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady  protipožiarnej bezpečnosti. 

pdfČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

Ambulancia praktického lekára pre dospelých v Rakovej MUDr. Krasňanová oznamuje svojim pacientom aby na objednávky liekov volali v čase od 8:00 do 10:00 na tel. číslo: 0944/827976. Čo sa týka hlásenia práceneschopnosti a povinnej karantény, tak na tel. číslo 041/4341540

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona Č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon Č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03.2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády
Slovenskej republiky Č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm.
e) zákona Č. 355/2007 Z. z. tieto
opatrenia: