Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách.

Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty.

        Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

                                                                     Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline

Výzva seniorom

 

Štatistika počtu obyvateľov obce Raková k 31.12.2019

Počet obyvateľov k 31.12.2018 - 5581

Počet narodených 60

Počet prisťahovaných 95

Počet zomretých 58

Počet odsťahovaných 78

 

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2019 - 5600

Prírastok 19 obyvateľov .

   Mikuláš malé deti           mikulas velke deti 

Mamičky s našimi najmenšími detičkami z Rakovej navštívil Svätý Mikuláš spolu s anjelom vo štvrtok 5.12.2019 v klubovni CVČ Raková. Deti Mikuláša spoločne privítali  a neskôr si s ním aj zaspievali a zatancovali.  Za odmenu im Mikuláš rozdával balíčky plné sladkostí.

Program pre väčšie deti pokračoval v piatok 6.12.2019 o 16 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Rakovej. Deti najskôr potešila rozprávka v podaní divadla Clipperton s názvom Snehulienka a sedem trpaslíkov.  Deti si tak pripomenuli príbeh krásnej Snehulienky i zlej čarodejnice. Našťastie v rozprávkach dobro vždy zvíťazí a tak i náš príbeh skončil šťastne – krásnu Snehulienku prebudil svojim bozkom princ a bola svadba....

Po milom divadielku sa deťom i rodičom prihovoril starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, ktorý pozval Mikuláša medzi naše deti. Spolu s Mikulášom prišlo na pódium aj veľa anjelikov a štyria nezbední čertíci. Deti však veľmi rýchlo zistili, že  čertíci nie sú až takí zlí a prestali sa báť.

Mikuláš všetky deti pozdravil a vyzval ich, aby mu prišli  niečo zarecitovať alebo zaspievať. Deti sa očividne nebáli, pretože sa ich nazbieralo mnoho. Anjelikovia  medzitým rozdávali sladkosti medzi ostatnými deťmi.

Potom sa všetci aj s Mikulášom presunuli k vianočnému stromčeku, aby ho spoločne rozsvietili. Vianočný stromček nám bude svietiť celé adventné obdobie a tak pripomínať blížiace sa Vianoce.

V závere sa chcem poďakovať vedeniu obce Raková Mgr. Antonovi Heglasovi za sladké dobroty pre deti, pracovníkom z OKVS Raková, ktorí ozdobili vianočný stromček  a pomáhali s jeho osvetlením. A takisto vďaka patrí celému tímu CVČ Raková, ktorý pripravil dvojdňový mikulášsky program.

Martina Remešová, riaditeľka CVČ Raková

Jeseň je krásne ročné obdobie, je plná farieb a zároveň prináša úrodu na poli. V jeseni si pripomíname aj jednu z vzácnych cností a  ňou je úcta k starším. Úcta k naším otcom a k naším mamám, k starým rodičom i prarodičom.

Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším a napokon vďačíme im za život. 

140816

Dňa 20.9.2019 kontaktovali občania obce Raková Obecný úrad v Rakovej so žiadosťou o informáciu, či je dovolené navážať odpadovú zeminu na terénne úpravy do miestnej časti Kriváč.

Obec Raková vydáva k tejto problematike nasledovné stanovisko:

Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal spoločnosti UNI-COM KYSUCE spol. s r.o. súhlas na využívanie odpadovej zeminy na povrchovú úpravu terénu. Množstvo výkopovej zeminy je určené podľa rokov : 2019 - 40000m3, 2020- 40000m3. Voči vydanému rozhodnutiu sa Obec Raková odvolala, avšak odvolací orgán toto odvolanie zamietol a rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdil. Odôvodnenie zamietnutia odvolania do dočítate v priloženom dokumente. 

pdfRozhodnutie o odvolaní