20220523 082311

Nakoľko nie je v súčasnej dobe možné uložiť veľkoobjemový odpad na skládku odpadov, pozastavujeme príjem akéhokoľvek odpadu na zbernom dvore až do odvolania. ( okrem elektro odpadu) Priestory zberného dvora sú preplnené odpadom a nie je možné preberať už iný odpad. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. O ďalšom postupe vás budeme informovať.

Materská škola, Fojstvo 1253, 023 51 Raková po dohode so zriaďovateľom obec Raková a v súlade s platnou legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2022/2023 na termín: 
od 2. mája  do 5. mája 2022, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.
  Zápis do MŠ Fojstvo 2022

 

Po dvoch rokoch pandémie, kedy bola kamera snímajúca hniezdo Rakovských bocianov používaná na vysielanie priamych prenosov Svätých omší vám opäť prinášame naživo prenos z hniezda Rakovských bocianov. Stream je dostupný

TU.  

Priame prenosy omší z kostola nekončia. Budú snímané inými kamerami.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2021.

Výška príspevku  

Príspevok sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

                                  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci 

                        ODVOLÁVA  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto  od 01. 04. 2022  od 10.00 hod.  do odvolania.

                   pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 01.04.2022