velkoobjemový odpad

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková upovedomuje občanov, že v dňoch od 17. - 20. októbra 2022 prebieha zber veľkoobjemového odpadu a to nasledovne:
17.10.2022  (pondelok)    od Blažíčka po Matúška
18.10.2022  (utorok)         centrum, nižný koniec
19.10.2022  (streda)         Fojstvo, smer Zákopčie, Trstená
20.10.2022  (štvrtok)        smer Korcháň

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfOznámenie o prerušení distribúcie elektriny - porucha 12.10.2022

lokality: U Podmoly, Korcháň, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Kohútove, U Špaldoni, Trstená I., Trstená II., U Furmaníka, Kuchriská, Mičkové, U Rafaji, Zavaleniská, Kopčisko, Zahrbik, Bednárka, U Krížka, U Repčáka, U Školníka, Kubriková, Kurajka, Starelina, Kukoľanka, Preláč, Stodolčiska, U Smrečka, Za Groň, U Hura, U Gala, U Maslíka    

Obec Raková bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých ( PIAAC-Programme for the International Assenssment of Adult Competencies ). Výskum realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V termíne od 5. septembra 2022 do 31. marca 2023 externí opytovatelia z NIVAM uskutočnia rozhovory v náhodne vybraných domácnostiach  v našej obci. Budú sa preukazovať identifikačným preukazom a osobitným úvodným listom. Rozhovory zaznamenajú do elektronického dotazníka v tablete. So všetkými získanými informáciami sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a budú považované za prísne dôverné.

pdfMedzinárodný výskum zručností dospelých

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 06.10.2022           lokality: U Podmoly, Korcháň, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Kohútove, U Špaldoni, Trstená I., Trstená II., U Furmaníka, Kuchriská, Mičkové, U Rafaji, Zavaleniská, Kopčisko, Zahrbik, Bednárka, U Krížka, U Repčáka, U Školníka, Kubriková, Kurajka, Starelina, Kukoľanka, Preláč, Stodolčiska, U Smrečka, Za Groň, U Hura, U Sihelníka, U Gala, U Maslíka 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 12.10.2022           lokality: Postalka, Stodolčiska, Za Groň

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 18.10.2022           lokality: U Vražľa, U Maslíka, U Kajánka, U Urbana, Bukovina, U Krištofa, U Blažička