distribucia vriec a kalendarov malý

Občania, ktorí si nevyzdvihli vrecia na separovaný odpad a kalendáre na rok 2021, majú možnosť vyzdvihnúť si ich v pracovných dňoch  v Infocentre Obecného úradu alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov.

Na základe aktuálnych údajov došlo k zmene času testovania. Druhé kolo testovania sa bude konať v časoch len od 8:00 do 20:00.

Na Slovensku od utorka 13. októbra 2020 platí zákaz pokojného zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Zákaz zhromažďovania prijala vláda SR na základe výrazne sa zhrošujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku. 

Poznámka: zákaz zhromažďovania nezamieňajte so zákazom organizovania hromadných podujatí, ktoré sú zakázané v celom rozsahu a ktorých obsahové znenie upravuje opatrenie ÚVZ SR ( aktuálne do 30 os. svadby, krsty , kary) od 15.10.2020 1 os. na 15 m2.

Úplne znenie uznesenia vlády: pdf645/2020 Uznesenie vlády SR - zákaz_zhromažďovania

Opatrenia platné od pondelka 12. októbra 2020:

  • Materské školy – prezenčná výučba
  • Základné školy – prezenčná výučba + po vyučovaní sa neorganizujú žiadne aktivity + zrušené sú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ, exkurzie mimo škôl + školské kluby detí pokračujú za prísnych opatrení.
  • Stredné školy – dištančná výučba, v osemročných gymnáziách otvorené ročníky, ktoré korešpondujú s ročníkmi na ZŠ, teda prvé štyri.
  • Rúška – povinné v intraviláne obce a mesta, nepovinné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, pre členov spoločnej domácnosti, alebo vo vzdialenosti viac ako 5 metrov od cudzích osôb + povinné pre žiakov ZŠ aj pre deti na 1. stupni
  • Podrobnosti na www.minedu.sk

Opatrenia platné od štvrtka 15. októbra 2020:

  • Hromadné podujatia zakázané – s výnimkou sobášov, krstov a pohrebov s obmedzením 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri, zápasov profesionálnych líg bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19, zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy)
  • Prevádzky – 1 zákazník na 15 štvorcových metrov, verejné stravovanie (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou.
  • Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času,
  • Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

Celé znenie opatrení: 

pdfOpatrenie rúška

pdfopatrenie prevádzky

Opatrenia by mali platiť do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500.

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

Informujeme preto občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu najneskôr do 23.10.2020.

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete tu:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp
Tlačivo na vyplnenie:    pdfRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Bližšie informácie:  Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, ul. Horná 2483, 022 01 Čadca

Kontakt: 041/4333247, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Pozrite si informačné letáky o africkom more ošípaných (AMO):

pdfcestujúci

pdfdopravné a kontrolné orgány

pdfchovatelia ošípaných

pdfkomerčné chovy

pdfnebuďte prenášačmi

pdfpoľovníci

 Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky v rámci činností pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5  a 6 zákona č. 298/1999 Z.z. o správe štátnych hraníc). Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa SSI SK s.r.o. v období od 12.10. predbežne do 4.12.2020 v prihraničných obciach podľa rozdeľovníka. 

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.