Tradičný Vianočný koncert, ktorý sa v tomto roku konal 26.12.2010 v Kultúrnom dome Jána Palárika bol výnimočný. Súčasťou tejto kultúrnej udalosti bolo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V úvodnej časti vystúpil rakovský rodák Alojz Harant, bývalý operný sólista so svojimi hosťami. Program pokračoval piesňami,  ktorými publiku potešili sestry Mravcové a chrámový spevácky zbor Gaudium z Rakovej pod vedením Zuzany Golisovej.
Pred zaplnenou sálou program pokračoval slávnostným vyhlásením výsledkov volieb. Výsledky komunálnych volieb v obci predniesol Jozef Surovka, predseda miestnej volebnej komisie. Potom nasledovalo zloženie sľubu opätovne zvoleného starostu obce Antona Heglasa a zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Program uzatvorila po prejave starostu pieseň "Tichá noc ...", ktorú si spoločne zaspievali účinkujúci, publikum a novozvolené obecné zastupiteľstvo.

V nedeľu 21.11.2010 - Obecný úrad a OKVS Raková zorganizovali príjemné kultúrno - zábavné posedenie s občerstvením pre našich seniorov a dôchodcov. O bohatý program sa postarali: Folklórna skupina Capkovci zo Skalitého a Folklórna skupina Rakovanka. Prítomných pobavilo i vystúpenie ľudového rozprávača Štefana Hruštinca.
Svoje babičky a dedkov prišli potešiť i deti z Materskej školy Raková Fojstvo, z Materskej školy Korcháň, mažoretky a detský folklórny súbor z Centra voľného času v Rakovej. O zábavu nebola núdza ani pri vystúpení hudobnej skupiny Relax.
Sme radi, že sme týmto programom spríjemnili nedeľné popoludnie a vzdali úctu našim starším spoluobčanom pookrianím kultúrneho ducha v kruhu svojich rovesníkov a priateľov a popri tom aspoň nachvíľku zabudli na bežné starosti. Všekým prajeme veľa zdravia a elánu do ďalších rokov. 

Kolektív spoluorganizátorov
Z akcie vám ponúkame fotogalériu najdôležitejších momentov

V kostole sv. Bartolomeja v Čadci zaznel koncert pre ocenených titulom Osobnosť Kysúc. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu, 4. decembra 2010 a bolo spojené so Slávnostným vianočným koncertom Kysuckého komorného orchestra mesta Čadca, ktorý dirigoval Peter Niňaj. Po privítaní v kostole správcom farnosti ThDr. Emilom Florišom a krásnych tónoch hudby J.S. Bacha a iných hudobných skladateľov nastal slávnostný akt udeľovania ocenení Osobnosť Kysúc 2010, ktoré moderoval herec Jozef Šimonovič.
Ocenenie Osobnosť Kysúc 2010 za čin roka v hospodárstve bolo udelené Františkovi Comorkovi, majiteľovi kamenárstva v Rakovej. Cenu mu odovzdala zástupkyňa starostu Rakovej VIera Urbaníková.
Počas konania koncertu sa uskutočnila dobrovoľná verejná zbierka za účelom nákupu EKG prístroja pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca, interné oddelenie a JIS (Jednotka intenzívnej starostlivosti).

Tohoročná výstava ovocia, zeleniny, liečivých rastlín a kvetov sa členom ZO SZZ v Rakovej skutočne vydarila. Konala sa v dňoch 3.-4.10.2010  v Kultúrnom dome Jána Palárika, ktorý ponúka výrazne lepšie podmienky ako Hasičský dom. Okrem väčšej výstavnej plochy je to i lepší prístup a poloha, čo ocenili predovšetkým starší návštevníci.

Svoje produkty predstavilo 48 členov a detí z dvoch materských a dvoch základných škôl, z ktorých viaceré navštevujú pestovateľský krúžok pri Centre voľného času v Rakovej.

 V nedeľu navštívilo výstavu takmer 600 občanov, v pondelok videlo exponáty vyše 600 žiakov. Atmosféru výstavy vám priblíži priložená fotogaléria a video.

mm

V prílohe fotogaléria a video z výstavy