Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

vyhlasuje od 17.03.2020 od 06,00 hod. do odvolania

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady  protipožiarnej bezpečnosti. 

pdfČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

Ambulancia praktického lekára pre dospelých v Rakovej MUDr. Krasňanová oznamuje svojim pacientom aby na objednávky liekov volali v čase od 8:00 do 10:00 na tel. číslo: 0944/827976. Čo sa týka hlásenia práceneschopnosti a povinnej karantény, tak na tel. číslo 041/4341540

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona Č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon Č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03.2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády
Slovenskej republiky Č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm.
e) zákona Č. 355/2007 Z. z. tieto
opatrenia:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Od 13.03.2020 sa pripravte na výrazné obmedzenia.                                       

Dnešným dňom až do odvolania bude uzatvorená pre verejnosť telocvičňa Základnej školy Milana Mravca, ako aj multifinkčné ihriská Raková ZŠ a Raková Korcháň.