podvody na senioroch

Nakoľko v posledných týždňoch v okrese Čadca  dochádza zo strany  doposiaľ neznámeho páchateľa k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti,  preto  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu  s cieľom predídenia  prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov. 

                                       Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci  

                                                                           V Y H L A S U J E

                                         ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                      na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)

     v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 28.06.2022  od 06,00 hod.  do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Vartovka kaplnka

Dňa  25.06.2022 (sobota)  o 13,00 hod. bude v Rakovej na Čerchli – Vartovke  odslúžená svätá omša na sviatok „ Najsvätejšieho srdca Ježišovho“ a „ Nepoškvrneného  srdca Panny Márie“.    Zároveň bude požehnaný zvon. Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na Vás.

Na chvíľu zastavme a stíšme sa.

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 23.06.2022       lokality: Pod Jedľou, Korcháň, Bednárka, Starelina, Kukoľanka 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 29.06.2022       lokality: U Sogľa, Strýkova, Bazgerka, Dlhá, Ďadíkova, Bzdivonka, Kykuľa, Preláč, Postalka

20220530 061739

Dnes sme v priestoroch chodby na poštu v kultúrnom dome nainštalovali automatický defibrilátor. Je výborným pomocníkom pri oživovaní pacienta so zástavou srdca. Defibrilátor je dostupný počas pracovných dní od 6:00 do 16:30. V ostatných časoch sú kľúče od vchodových dverí dostupné v reštaurácií Svadobka a sakristii kostola. Upozorňujeme, že automatický defibrilátor je sledovaný kamerovým systémom a monitorovaný GPS sledovačom. Zneužitie tohto prístroja je trestné.