co su parlamentne volby sr

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Raková

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov zastupiteľstva obce Raková

Oznámenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry 

pdfOznámenie o odvolaní kandidatúry pre voľby poslancov

pdfOznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby starostu

 

Voľby

do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

eu

 

kf

Obec Raková na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/233.
Prijímateľ:
Názov: Obec Raková
Sídlo: Raková 140, 023 51 Raková
IČO: 00 314 234
Kód projektu: 310011K798
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Celkové finančné náklady: 182 076,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 172 972,20 EUR

DSC 0212

Prázdniny nám už zaklopali na dvere. Deti z Rakovej ich privítali hneď prvú prázdninovú nedeľu na Námestí Jána Palárika v Rakovej.

 

8

Školský rok žiaci  i pedagógovia z Rakovej ukončili slávnostnou svätou omšou dňa 29.06.2018. Svätú omšu doprevádzal svojim spevom detský spevácky zbor z CZŠ J. Palárika. Pán farár Ján Uskoba vyzdvihol neľahkú prácu pedagógov a zaželal im pokojné  chvíle oddychu i načerpania nových síl. Všetkým žiakom zaželal príjemne strávené prázdniny, plné nádherných  zážitkov. Nezabudol vyzdvihnúť ani úlohu starých rodičov, ktorí budú mať vnúčikov v opatere.

V závere svätej omše starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas ocenil najlepších žiakov ZŠ M. Mravca i CZŠ J. Palárika.

Zoznam ocenených a ich úspechy počas štúdia si môžete pozrieť tu:

PikiWiki Israel 42318 Geography of Israel

Vďaka nadácií Slovenskej sporiteľne od ktorej sme získali finančný grant môžete opäť sledovať život našich bocianov. Online prenos je dostupný na stránke http://www.kukaj.sk/projekt/162-bociany-rakova Okrem zakúpenia web kamery sa z projektu vybuduje nový park ( bývalý priestor pred kultúrnym domom s bustou Jána Palárika) s lavičkami, náučnými tabuľami, okrasnými stromami a kríkmi.