DSC 0212

Prázdniny nám už zaklopali na dvere. Deti z Rakovej ich privítali hneď prvú prázdninovú nedeľu na Námestí Jána Palárika v Rakovej.

 

8

Školský rok žiaci  i pedagógovia z Rakovej ukončili slávnostnou svätou omšou dňa 29.06.2018. Svätú omšu doprevádzal svojim spevom detský spevácky zbor z CZŠ J. Palárika. Pán farár Ján Uskoba vyzdvihol neľahkú prácu pedagógov a zaželal im pokojné  chvíle oddychu i načerpania nových síl. Všetkým žiakom zaželal príjemne strávené prázdniny, plné nádherných  zážitkov. Nezabudol vyzdvihnúť ani úlohu starých rodičov, ktorí budú mať vnúčikov v opatere.

V závere svätej omše starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas ocenil najlepších žiakov ZŠ M. Mravca i CZŠ J. Palárika.

Zoznam ocenených a ich úspechy počas štúdia si môžete pozrieť tu:

PikiWiki Israel 42318 Geography of Israel

Vďaka nadácií Slovenskej sporiteľne od ktorej sme získali finančný grant môžete opäť sledovať život našich bocianov. Online prenos je dostupný na stránke http://www.kukaj.sk/projekt/162-bociany-rakova Okrem zakúpenia web kamery sa z projektu vybuduje nový park ( bývalý priestor pred kultúrnym domom s bustou Jána Palárika) s lavičkami, náučnými tabuľami, okrasnými stromami a kríkmi.

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca a Turistický klub Polom Raková 9.6.2018 usporiadali v Areáli zdravia pod Hríbom Majstrovstvá Žilinského kraja a III. kolo Kysuckého pohára Turisticko-orientačného behu.
V sobotu ráno sa pod Hríbom zišlo 159 pretekárov v siedmych vekových kategóriách z celého kraja. Stavitelia tratí sa počas dvoch dní museli veľmi snažiť, aby postavili vhodné trate pre všetky vekové kategórie a umiestnili azimuty v lesnom teréne z dôvodu masívneho výrubu lesného porastu. Pri tomto im veľmi pomohla dokonalá znalosť terénu, aby celé trate vyhovovali náročným kritériám súťaže.

V poslednom období sa v našej obci objavujú súkromné spoločnosti, ktoré ponúkajú majiteľom rodinných domov spoplatnené revízie odberných plynových zariadení (ďalej len ,,OPZ“). Predmetné súkromné spoločnosti majiteľom rodinných domov vo svojich ponukách tvrdia, že je ich zákonnou povinnosťou nechať si vykonať revíziu OPZ, pričom sa odvolávajú na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Z vyhlášky vyplýva povinnosť iba pre správcov bytových domov zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky.

Majiteľov rodinných domov sa táto povinnosť netýka! Je teda na slobodnom rozhodnutí každého majiteľa rodinného domu, ako často si nechá vykonať revíziu svojho OPZ. Žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje! V záujme udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti OPZ v rodinných domoch odborné kontroly a prehliadky odporúčame, nie sú však pre majiteľov povinné. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly, sporáky a pod. však v návodoch na inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú odporúčame dodržiavať.

Viac informácii si môžete prečítať v nasledovnom odkaze:

 pdfRevízie odberných plynových zariadení