Predkladáme vám návrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019. Svoje pripomienky môžete zaslať poštou alebo elektronicky. 

docNávrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019

Po dohode s Farským úradom v Rakovej v spolupráci so spoločnosťou Tes - Media s.r.o. vám ponúkame testovacie priame prenosy z veľkonočných bohoslužieb vysielaných z nášho kostola. Na Zelený štvrtok bude vysielaná sv. omša o 18:00 hod. Obrady Veľkého piatka začnú o 15:00 hod. Veľkonočná vigília v sobotu o 20:00 a Veľkonočnú nedeľu o 10:30. Priamy prenos bude zabezpečený do káblovej televízie na kanáli Media TV Raková (Infokanál Raková). Z technických príčin nie je možné zatiaľ vysielať cez IP televíziu. (optické káblové prípojky) Priamy prenos bude možné sledovať aj cez facebookovú stránku obce.

 

R O Z H L A S O V Á R E L Á C I A !

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

IMG 5442

Určite neušlo vašej pozornosti, že v pondelok 6.apríla 2020 došlo k veľkému požiaru v našej obci pri ktorom sa vážne poškodil rodinný dom Danky Pastorkovej. Dom je momentálne neobývaný a rodina zostala "bez strechy nad hlavou". Okrem pomoci, ktorú poskytne Obec Raková nás kontaktuje veľa občanov ako môžu finančne pomôcť. Po dohode s majiteľkou domu zverejňujeme číslo jej bankového účtu. Svoju finančnú pomoc môžete uskutočniť na účet číslo: SK53 7500 0000 0040 2640 7691. Vopred ďakujeme. 

stiahnuť

Slovenská pošta informuje, že od 20.4.2020 dochádza k obnove  prevádzkovej doby pošta Raková nasledovne:

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok

08:00-12:00, 13:00-14:30, 15:00-16:00

Streda

08:00-11:00, 13:00-14:30, 15:00-17:00