×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/web/rakova.sk/web/images/galeria/poznavame
JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/web/rakova.sk/web/images/galeria/chceme
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galeria/poznavame
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galeria/chceme

Hasičský šport v Kysuckom regióne má dlhoročnú tradíciu. K tým, ktorí vedia pripraviť kvalitnú hasičskú súťaž už tradične patrí i Raková. Trinásty ročník Memoriálu Ľudovíta Heglasa a ôsmy ročník žiackej súťaže O pohár riaditeľa Kysuckých pekární VILIJA sú toho jasným dôkazom.

Obe tieto súťaže zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej pod vedením jeho predsedu Ľudovíta Kováčika, ktorý je zároveň i predseda OV DPO v Čadci. Súťaže sa zúčastnili starosta obce Raková Bc. Anton Heglas, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline mjr. Ing. Jaroslav Kapusniak, riaditeľ OV DPO Ladislav Dedič. riaditeľka Centra voľného času RNDr. Edita Brisudová, zástupcovia družobných organizácii z OSP Lesna a SDH Milíkov ako i ďalší pozvaní hostia a priaznivci hasičského športu.

Memoriál Ľudovíta Heglasa sa konal 29. augusta 2011 za účasti 23 súťažných družstiev. Dramatičnosť súťaže zvyšuje pravidlo, že víťazom je družstvo, ktoré zvíťazí v druhom kole, do ktorého sa v prvom kole prebojuje 10 najlepších tímov. Z rúk hlavného sponzora Ladislava Heglasa, si nakoniec víťazný putovný pohár prevzali hasiči z DHZ Podvysoká s časom 13.802 s. Na druhom mieste sa umiestnili hasiči z DHZ Klokočov za 14.662 s.  a tretí skončili hasiči DHZ Zbora s časom 14.847 s. Zo žien sa na prvom mieste umiestnilo družstvo z DHZ Ladce s časom 18.082 s. Druhé skončili ženy z DHZ Ihrište (18.929 s.) a tretie skončili pretekárky z DHZ Setechov s časom 23.155 s.

Žiacka hasičská súťaž O pohár riaditeľa Kysuckých pekární VILIJA sa uskutočnila 18. septembra 2011 za účasti štrnástich družstiev. Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou i CTIF a prekvapením bolo popredné umiestnenie viacerých dievčenských družstiev. Putovný pohár z rúk generálneho riaditeľa Mgr. Jozefa Klieštika, hlavného sponzora podujatia si opäť prevzali chlapci z Rakovej so súčtom  časov 51.17 s. Druhé skončili dievčatá z DHZ Kolárovice (69.02 s.), tretie dievčatá z DHZ Zákopčie Ústredie (73.12 s.), štvrté Dievčatá z DHZ Setechov (75.20 s.) a až po týchto družstvách sa umiestnili na piatom mieste chlapci z DHZ Kolárovice so súčtom časov 78.54 s. a na šiestom mieste chlapci z DHZ Čierne Vyšný koniec ( 79.54 s.). 
Miroslav Mareček, tajomník DHZ Raková

Memorial-vitazi

Víťazi 13. ročníka Memoriálu Ľudovíta Heglasa spolu so sponzorami a hosťami súťaže z ľava Bc. Antonom Heglasom, starostom obce, Ladislavom Heglasom, hlavným sponzorom, pani Heglasovou, manželkou Ľudovíta Heglasa a Ladislavom Dedičom, riaditeľom OV DPO a riaditeľom Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline mjr. Ing. Jaroslavom Kapusniakom.
Foto: Jozef Kováčik

Severoslovenské vodárne a kanalizácie ukončili výstavbu verejného vodovodu a kanalizácie, ktoré boli vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách číslo 442/2002 zbierky vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená verejná kanalizácia a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Vyzývame vás preto k realizácii kanalizačných prípojok v čo najkratšom čase. V prípade, že obec zistí nesplnenie povinnosti vlastníka nehnuteľnosti pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, prípadne znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním odpadových vôd, je  povinná predložiť podnet na správne konanie za porušenie zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách na obvodný úrad životného prostredia.

 

 intereg    intereg2
Partnerské obce Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí  už druhý rok realizujú projekt zameraný na prehĺbenie vzájomnej spolupráce s názvom Chceme o sobě vědet víc. V minulom roku  sa v rámci projektu uskutočnili dve stretnutia. V tomto roku projekt pokračoval aktivitou  s názvom "Poznaním chránime prírodu", ktorá sa uskutočnila 5. – 6. mája 2011 v Starej Vsi nad Ondřejnicí a následne podujatím "Poznávame slovenských priateľov" 26. a 27. mája v Rakovej. Tieto aktivity boli určené predovšetkým žiakom a učiteľom a mali za cieľ upevniť ich spoluprácu. Výlet v Starej Vsi nad Ondřejnicí sa žiakom a učiteľom páčil a preto o tri týždne pripravili našim priateľom tu v Rakovej nemenej zaujímavý program.

{gallery}galeria/poznavame{/gallery}

 intereg    intereg2
Partnerské obce Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí  už druhý rok realizujú projekt zameraný na prehĺbenie vzájomnej spolupráce s názvom Chceme o sobě vědet víc. V minulom roku  sa v rámci projektu uskutočnili dve stretnutia a v tomto roku projekt pokračuje aktivitou  s názvom "Poznaním chránime prírodu".
Vo štvrtok a piatok 5. – 6. mája 2011 sa tridsať žiakov Základnej školy Raková č. 950 zúčastnilo spolu s tromi učiteľmi akcie Poznaním chránime prírodu v Starej Vsi nad Ondřejnicí.

{gallery}galeria/chceme{/gallery}

Palárikova Raková je pre obec Raková nie len divadelnou prehliadkou, ale zároveň oslavou narodenia Jána Palárika, najvýznamnejšieho rakovského rodáka, ktorého význam presiahol i hranice Slovenska. Preto v tieto dni prebiehajú v obci viaceré podujatia.

V tomto roku sa počas Palárikovej Rakovej rozbehli hneď dve významné aktivity. V rámci spolupráce s poľskými priateľmi prebehlo úvodné stretnutie v rámci projektu Nová éra spolupráce obcí Raková a Lipowa. Druhou, nie menej dôležitou aktivitou je začatie stavebných prác na výstavbe Námestia Jána Palárika a regenerácii verejných priestranstiev v centre obce Raková.