×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/web/rakova.sk/web/images/galeria/Madarsko
JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/web/rakova.sk/web/images/galeria/kermas
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galeria/Madarsko
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galeria/kermas
Počet obyvateľov k 31.12.2011                         5378

Počet narodených                                               51
Počet prisťahovaných                                        76
Počet zomrelých                                                  38
Počet odsťahovaných                                        44

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2012    5423

Prírastok  oproti roku 2011                           45                               
Základná škola Raková 950 mení názov na Základná škola Milana Mravca
Streda, 5.12.2012, bola pre Základnú školu Raková 950 veľmi významným dňom. Navštívila ju vzácna návšteva a to: štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ing. Štefan Chudoba PhD.  prednosta krajského školského úradu v Žiline, PaedDr. Ľubomír Galbavý PhD. syn Milana Mravca Vincent Mravec s rodinou, poslanci obecného zastupiteľstva v Rakovej a ďalší hostia. Dôvodom ich návštevy bolo zapožičanie čestného názvu školy po našom významnom rodákovi, výtvarníkovi – Milanovi Mravcovi.
Milan Mravec sa narodil 6.1.1938  a venoval sa voľnej maľbe, kresbe, ilustrácií, grafike, monumentálno –dekoratívnej tvorbe, drevenej plastike a vytváraniu kolorovaných kamenných objektov. Jeho prvé väčšie diela zobrazujú kysucké motívy v klasickom maliarskom prejave. Ďalšou významnou dominantou jeho tvorby sú kresby, v ktorých sa snúbi hĺbka zážitku z kysuckej krajiny a rustikálnych skúsenosti s monumentálnym cítením sveta. Maliarske práce možno charakterizovať ako dramatickú, dynamickú a najmä spontánnu výpoveď o svete ľudského osudu bezmocných a biednych, ako kroniku všednosti a nezvyčajných situácií.
Vystavoval na mnohých miestach doma a v zahraničí ako v ČR, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Rusku. Množstvo jeho výstav sa uskutočnilo i tu na Kysuciach a podieľal sa aj na konštituovaní Kysuckej galérie v Oščadnici.
A.H.
Text pod fotografiou
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ing. Štefan Chudoba PhD a Vincent Mravec pri odhaľovaní pamätnej tabule Milanovi Mravcovi
Základná škola Raková 950 mení názov na Základná škola Milana Mravca

Streda, 5.12.2012, bola pre Základnú školu Raková 950 veľmi významným dňom. Navštívila ju vzácna návšteva a to: štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ing. Štefan Chudoba PhD.  prednosta krajského školského úradu v Žiline, PaedDr. Ľubomír Galbavý PhD. syn Milana Mravca Vincent Mravec s rodinou, poslanci obecného zastupiteľstva v Rakovej a ďalší hostia. Dôvodom ich návštevy bolo zapožičanie čestného názvu školy po našom významnom rodákovi, výtvarníkovi – Milanovi Mravcovi.  Milan Mravec sa narodil 6.1.1938  a venoval sa voľnej maľbe, kresbe, ilustrácií, grafike, monumentálno –dekoratívnej tvorbe, drevenej plastike a vytváraniu kolorovaných kamenných objektov. Jeho prvé väčšie diela zobrazujú kysucké motívy v klasickom maliarskom prejave. Ďalšou významnou dominantou jeho tvorby sú kresby, v ktorých sa snúbi hĺbka zážitku z kysuckej krajiny a rustikálnych skúsenosti s monumentálnym cítením sveta. Maliarske práce možno charakterizovať ako dramatickú, dynamickú a najmä spontánnu výpoveď o svete ľudského osudu bezmocných a biednych, ako kroniku všednosti a nezvyčajných situácií. Vystavoval na mnohých miestach doma a v zahraničí ako v ČR, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Rusku. Množstvo jeho výstav sa uskutočnilo i tu na Kysuciach a podieľal sa aj na konštituovaní Kysuckej galérie v Oščadnici.  Zkladn_kola_Milana_Mravca_-_kpia

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ing. Štefan Chudoba PhD.
a Vincent Mravec pri odhaľovaní pamätnej tabule Milanovi Mravcovi
Kysucké drotárske tradície
,,Svetom moje svetom...“
Novembrové večery bývajú dlhé, chladné a tmavé. Väčšinou ich trávime doma pri teplom kozube a pri televíznom programe.
V sobotu, 17. novembra 2012 ožila obec Raková starodávnymi  zvyklosťami drotárov.  Deti a mládež pôsobiace v Centre voľného času  Raková si pripravili celovečerný program s názvom  „Svetom moje svetom...“ s podtitulom  „Ja malý džáreček...“ V programe sa predstavili rôzne ľudové  a hudobno-dramatické súbory a interpreti. Vystúpením detského súboru Púpavienky sme sa vrátili  späť do doby, keď  na Kysuciach medzi hlavnú obživu patril drotársky chlebík. Návštevníci mali možnosť dozvedieť sa, kto to bol „džáreček“ a ako ťažko si zarábali drotári na svoju každodennú obživu.
Smutné scény rozlúčky rodín so svojim otcom nám priblížila mládež pôsobiaca v divadelno-hudobnom súbore Ďuma.
Programom nás sprevádzali  za doprovodu heligónky nádherné hlasy v podaní Janka Holeščáka a Zuzany Gacíkovej. K dobrej nálade  svojím vystúpením prispeli tiež mažoretky Ella a hudobná skupina súrodencov Jopčíkovcov.
Publikum sa aktívne zapájalo do programu prostredníctvom rôznych súťaží. Program vyvrcholil tanečnou zábavou, ktorá nasledovala po losovaní tomboly.
Občerstvenie sa nieslo v duchu života kysuckých drotárov. Okrem iného sa  podával  chlebík s bravčovou masťou, škvarkami a cibuľkou.
Bolo nádherné pozorovať ako sa spolu stretli a dokázali zabávať všetky vekové generácie. Odkaz drotárov a ich neľahkého života  tak ostáva stále medzi nami a dúfajme, že drotárske piesne ako „Ja som drotár z horných Kysúc“ či  „ Hrnce, misky, dajte drótovať gazdinky“ budú nám starším ale najmä deťom pripomínať zvyky predkov nášho rodného kraja.
Ďakujeme starostovi obce, p. Mgr. A. Heglasovi, pracovníkom OKVS Raková, všetkým spolupracovníkom CVČ Raková za pomoc pri organizácií. Poďakovanie tiež patrí všetkým účinkujúcim a najmä návštevníkom, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k vynikajúcej atmosfére, ktorá sa niesla celým večerom.
Kolektív CVČ Raková
Novembrové večery bývajú dlhé, chladné a tmavé. Väčšinou ich trávime doma pri teplom kozube a pri televíznom programe. V sobotu, 17. novembra 2012 ožila obec Raková starodávnymi  zvyklosťami drotárov.  Deti a mládež pôsobiace v Centre voľného času  Raková si pripravili celovečerný program s názvom  „Svetom moje svetom...“ s podtitulom  „Ja malý džáreček...“ V programe sa predstavili rôzne ľudové  a hudobno-dramatické súbory a interpreti. Vystúpením detského súboru Púpavienky sme sa vrátili  späť do doby, keď  na Kysuciach medzi hlavnú obživu patril drotársky chlebík. Návštevníci mali možnosť dozvedieť sa, kto to bol „džáreček“ a ako ťažko si zarábali drotári na svoju každodennú obživu.Smutné scény rozlúčky rodín so svojim otcom nám priblížila mládež pôsobiaca v divadelno-hudobnom súbore Ďuma.Programom nás sprevádzali  za doprovodu heligónky nádherné hlasy v podaní Janka Holeščáka a Zuzany Gacíkovej. K dobrej nálade  svojím vystúpením prispeli tiež mažoretky Ella a hudobná skupina súrodencov Jopčíkovcov.Publikum sa aktívne zapájalo do programu prostredníctvom rôznych súťaží. Program vyvrcholil tanečnou zábavou, ktorá nasledovala po losovaní tomboly.Občerstvenie sa nieslo v duchu života kysuckých drotárov. Okrem iného sa  podával  chlebík s bravčovou masťou, škvarkami a cibuľkou.Bolo nádherné pozorovať ako sa spolu stretli a dokázali zabávať všetky vekové generácie. Odkaz drotárov a ich neľahkého života  tak ostáva stále medzi nami a dúfajme, že drotárske piesne ako „Ja som drotár z horných Kysúc“ či  „ Hrnce, misky, dajte drótovať gazdinky“ budú nám starším ale najmä deťom pripomínať zvyky predkov nášho rodného kraja.Ďakujeme starostovi obce, p. Mgr. A. Heglasovi, pracovníkom OKVS Raková, všetkým spolupracovníkom CVČ Raková za pomoc pri organizácií. Poďakovanie tiež patrí všetkým účinkujúcim a najmä návštevníkom, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k vynikajúcej atmosfére, ktorá sa niesla celým večerom.
Kolektív CVČ Raková

Jan Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa v Budapešti
Združenie palárikovských miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika v roku 190. výročia jeho narodenia sa v rámci svojej vydavateľskej činnosti môže pochváliť ďalším významným činom.
V týchto dňoch vydalo už druhú súbornú publikáciu venovanú rakovskému rodákovi, kňazovi, dramatikovi, spisovateľovi a národnému dejateľovi Jánovi Palárikovi s názvom „Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa“. Monografiu zostavil autorský kolektív pod vedením spoluzakladateľa združenia Doc. Pavla Zemka, Th.D.
S radosťou sme preto prijali pozvanie na spomienkovú svätú omšu  na počesť Jána Palárika a Šimona Klempu, ktorá sa konala 22. októbra 2012 v Kostole svätej Terézie Avilskej v šiestom budapeštianskom obvode pri príležitosti 150. výročia pôsobenia Jána Palárika v tomto kostole. V spomínanom kostole pôsobil vyše 10 rokov ako kaplán. Podujatie zorganizovali  naši priatelia   zo Slovenskej samosprávy VI. obvodu mesta Budapešť na čele s Ladislavom Petrom a miestna farnosť.
Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu spolu s Vdp. Ladislavom Kissom-Malým, dekanom a farárom z Dorogu, Vdp. Pavlom Zemkom, zostavovateľom knihy a správcom farnosti v Kátlovciach a dekanom a správcom miestnej farnosti Vdp. Zoltánom Horváthom.
V závere svätej omše, ktorej slávnostnú atmosféru umocňovalo účinkovanie Budapeštianského slovenského speváckeho zboru Ozvena, uviedol knihu do života zostavovateľ publikácie Doc. Pavol Zemko jej odovzdaním do rúk celebrantom Mons. Jozefovi Haľkovi, Vdp. Ladislavovi Kissovi-Malému, Vdp. Zoltánovi Horváthovi a predstaviteľom slovenskej samosprávy na čele s pánom Ladislavom Petrom.
Po svätej omši, ktorej sa zúčastnili popri členoch združenia zástupcovia viacerých slovenských samospráv Budapešti a jej okolia  sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätnej tabuli Jána Palárika a Šimona Klempu a agapé v priestoroch farského úradu.  Sme nesmierne radi, že i takýmto spôsobom sme mohli podnietiť kultúrny život našich krajanov v Maďarsku, ktorí mali hojné zastúpenie na tomto podujatí v národných krojoch.
Kniha Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa bude k dispozícii čitateľom v novembri, kedy bude distribuovaná prostredníctvom členských miest a obcí. V rámci Slovenska združenie publikáciu predstaví v apríli 2013 v Trnave a obsahom knihy sa budeme zaoberať v samostatnom článku, ktorý bude zároveň pozvánkou na jej prezentáciu v regióne Kysúc.
Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika
foto autor:
foto14 a 15 a 27: Pamätné tabule Jánovi Palárikovi a Šimonovi Klempovi umiestnené v Kostole Svätej Terézie z Avily
foto 19, 20: Slovenskí krajania vo svojich krojoch zdobili svojou prítomnosťou spomienkovú svätú omšu
foto 29: Účastníci z Kysúc, zľava z Čadce Rudolf Cyprich, zástupca primátora, z Rakovej František Kulla, Jaroslav Kormanec, Viera Urbaníková, zástupkyňa starostu a Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika
foto 45 a 54: Členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika zo Slovenska pred kostolom a pri krátkej prehliadke Budapešti
Združenie palárikovských miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika v roku 190. výročia jeho narodenia sa v rámci svojej vydavateľskej činnosti môže pochváliť ďalším významným činom. V týchto dňoch vydalo už druhú súbornú publikáciu venovanú rakovskému rodákovi, kňazovi, dramatikovi, spisovateľovi a národnému dejateľovi Jánovi Palárikovi s názvom „Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa“. Monografiu zostavil autorský kolektív pod vedením spoluzakladateľa združenia Doc. Pavla Zemka, Th.D.
S radosťou sme preto prijali pozvanie na spomienkovú svätú omšu  na počesť Jána Palárika a Šimona Klempu, ktorá sa konala 22. októbra 2012 v Kostole svätej Terézie Avilskej v šiestom budapeštianskom obvode pri príležitosti 150. výročia pôsobenia Jána Palárika v tomto kostole. V spomínanom kostole pôsobil vyše 10 rokov ako kaplán. Podujatie zorganizovali  naši priatelia   zo Slovenskej samosprávy VI. obvodu mesta Budapešť na čele s Ladislavom Petrom a miestna farnosť.Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu spolu s Vdp. Ladislavom Kissom-Malým, dekanom a farárom z Dorogu, Vdp. Pavlom Zemkom, zostavovateľom knihy a správcom farnosti v Kátlovciach a dekanom a správcom miestnej farnosti Vdp. Zoltánom Horváthom. 
V závere svätej omše, ktorej slávnostnú atmosféru umocňovalo účinkovanie Budapeštianského slovenského speváckeho zboru Ozvena, uviedol knihu do života zostavovateľ publikácie Doc. Pavol Zemko jej odovzdaním do rúk celebrantom Mons. Jozefovi Haľkovi, Vdp. Ladislavovi Kissovi-Malému, Vdp. Zoltánovi Horváthovi a predstaviteľom slovenskej samosprávy na čele s pánom Ladislavom Petrom.
Po svätej omši, ktorej sa zúčastnili popri členoch združenia zástupcovia viacerých slovenských samospráv Budapešti a jej okolia  sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätnej tabuli Jána Palárika a Šimona Klempu a agapé v priestoroch farského úradu.  Sme nesmierne radi, že i takýmto spôsobom sme mohli podnietiť kultúrny život našich krajanov v Maďarsku, ktorí mali hojné zastúpenie na tomto podujatí v národných krojoch.
Kniha Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa bude k dispozícii čitateľom v novembri, kedy bude distribuovaná prostredníctvom členských miest a obcí. V rámci Slovenska združenie publikáciu predstaví v apríli 2013 v Trnave a obsahom knihy sa budeme zaoberať v samostatnom článku, ktorý bude zároveň pozvánkou na jej prezentáciu v regióne Kysúc.

Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika

foto autor:
foto1: Pamätné tabule Jánovi Palárikovi a Šimonovi Klempovi umiestnené v Kostole Svätej Terézie z Avily
foto 2: Slovenskí krajania vo svojich krojoch zdobili svojou prítomnosťou spomienkovú svätú omšu
foto 3: Účastníci z Kysúc, zľava z Čadce Rudolf Cyprich, zástupca primátora, z Rakovej František Kulla, Jaroslav Kormanec, Viera Urbaníková, zástupkyňa starostu a Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika
foto 4: Členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika zo Slovenska pred kostolom a pri krátkej prehliadke Budapešti

 {gallery}galeria/Madarsko{/gallery}
HODOVÉ DNI V RAKOVEJ
I veľká priazeň počasia prispela k tomu, že sa z nedele 09.09.2012  stal nádherný  hodový  deň v Rakovej.  Ráno odštartoval bežecký pretek s názvom „ Rakovská PoHodová trinástka“. Hodová slávnosť obce sa koná pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, ktorej je zasvätený kostol v srdci obce, kde bola odslúžená slávnostná svätá omša.  Návštevníci si mali možnosť prezrieť  jarmok  ľudových remesiel s možnosťou zakúpenia tradičných ručne vyrobených výrobkov. Premiéru hodových slávnosti vyskúšalo nové námestie  Jána Palárika, na ktorom sa odohral bohatý kultúrny program s medzinárodnou účasťou  v rámci projektu „Common partners´ days“  podporeného z Medzinárodného Višegrádskeho fondu.  V úvode programu vystúpila ľudová hudba bratov Kubalovcov.  Po vyhodnotení  bežeckého preteku  nasledovalo oficiálne zahájenie kultúrneho programu s príhovorom starostu obce Mgr. Antona Heglasa, v ktorom taktiež privítal hostí z družobných obcí : Stará Ves nad Ondřejnici  z Českej republiky a Gmina Lipowa z Poľskej republiky. Program pokračoval vystúpením harmonikárky Mirky Kmoškovej, folklórnej skupiny Rakovanka a pásmom detí z centra voľného času z Rakovej.  Obdiv si svojim vystúpením zaslúžil i  chrámový zbor Gaudium.  Hostia z poľskej republiky predviedli  tradičné poľské piesne v podaní  rodinnej goralskej kapely Moronicky. Nasledovalo vystúpenie Lašského súboru piesní a tancov Ondřejnica zo Starej Vsi nad Ondřejnici, ktorý očarili tanečno-speváckym vystúpením v pestrých českých krojoch.  Čerešničkou kultúrneho programu  sa stalo vystúpenie hudobnej  skupiny Drietomanka, ktorá už tradične korunuje program hodových dní  do neskorých večerných hodín.  V areáli materskej školy sa uskutočnila Oblastná výstava králikov a drobných zvierat. Ceny najlepším chovateľom odovzdávali poslanec NR SR PhDr. JUDr.  Ján Podmanický, starosta obce Mgr. Anton Heglas, predseda ZO SZ chovateľov Miroslav Ondrušek a tajomník František  Chabreček. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o priebeh slávností a taktiež návštevníkom za príjemnú atmosféru a spokojnosť.
I veľká priazeň počasia prispela k tomu, že sa z nedele 09.09.2012  stal nádherný  hodový  deň v Rakovej.  Ráno odštartoval bežecký pretek s názvom „ Rakovská PoHodová trinástka“. Hodová slávnosť obce sa koná pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, ktorej je zasvätený kostol v srdci obce, kde bola odslúžená slávnostná svätá omša.  Návštevníci si mali možnosť prezrieť  jarmok  ľudových remesiel s možnosťou zakúpenia tradičných ručne vyrobených výrobkov. Premiéru hodových slávnosti vyskúšalo nové námestie  Jána Palárika, na ktorom sa odohral bohatý kultúrny program s medzinárodnou účasťou  v rámci projektu „Common partners´ days“  podporeného z Medzinárodného Višegrádskeho fondu.  V úvode programu vystúpila ľudová hudba bratov Kubalovcov.  Po vyhodnotení  bežeckého preteku  nasledovalo oficiálne zahájenie kultúrneho programu s príhovorom starostu obce Mgr. Antona Heglasa, v ktorom taktiež privítal hostí z družobných obcí : Stará Ves nad Ondřejnici  z Českej republiky a Gmina Lipowa z Poľskej republiky. Program pokračoval vystúpením harmonikárky Mirky Kmoškovej, folklórnej skupiny Rakovanka a pásmom detí z centra voľného času z Rakovej.  Obdiv si svojim vystúpením zaslúžil i  chrámový zbor Gaudium.  Hostia z poľskej republiky predviedli  tradičné poľské piesne v podaní  rodinnej goralskej kapely Moronicky. Nasledovalo vystúpenie Lašského súboru piesní a tancov Ondřejnica zo Starej Vsi nad Ondřejnici, ktorý očarili tanečno-speváckym vystúpením v pestrých českých krojoch.  Čerešničkou kultúrneho programu  sa stalo vystúpenie hudobnej  skupiny Drietomanka, ktorá už tradične korunuje program hodových dní  do neskorých večerných hodín.  V areáli materskej školy sa uskutočnila Oblastná výstava králikov a drobných zvierat. Ceny najlepším chovateľom odovzdávali poslanec NR SR PhDr. JUDr.  Ján Podmanický, starosta obce Mgr. Anton Heglas, predseda ZO SZ chovateľov Miroslav Ondrušek a tajomník František  Chabreček. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o priebeh slávností a taktiež návštevníkom za príjemnú atmosféru a spokojnosť.

{gallery}galeria/kermas{/gallery}