Reforma verejnej správy ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) je vo svojej druhej fáze. Poslanci Národnej rady SR hlasovaním rozhodli, že od októbra vzniklo 72 okresných úradov, v Žilinskom kraji 11 vrátane okresu Kysucké Nové Mesto. Na ich čele stoja prednostovia menovaní vládou. 

2. septembra 2013, otváral nový školský rok 2013/2014 v Základnej škole Milana Mravca, minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, spolu zo vzácnimi hosťami: poslancom NRSR Jánom Podmanickým, prednostom Obvodného úradu v Žiline Vladimírom  Macáškom, prednostom Obvodného úradu v Čadci Milanom  Rebrošom, riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Miroslavom Marečekom , poslancami Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Krásnu, slnkom zaliatu sobotu privítala obec Raková, pretekárov zo Slovenska, Čiech a Poľskej republiky. Prišli si zmerať "sily" v preteku horskej cyklistiky s názvom: Sagatka cup 2013. Podujatie je organizované v rámci seriálu pretekov neprofesionálov : UPHILL MTB Beskydy. Na štart sa postavilo neuveriteľný počet pretekárov - 143. 

 

 

 

 

Vzácna návšteva z africkej Tanzánie v Rakovej a na Kysuciach

V stredu 24. júla 2013 sme mali možnosť v Rakovej privítať vzácnu návštevu pána Benjamina Williama Mkapa exprezidenta Tanzánie spolu s manželkou pani Anna Mkapa a ich 4-člennou osobnou ochrankou. Týchto vzácnych hostí, ktorí boli v našej obci a vôbec na Kysuciach prvýkrát, sprevádzali páter Andrzej Urbański, SDS bývalý generálny predstavený rehole salvatoriánov (r.1999-2012), od roku 2012 čestný občan našej obce, ďalej páter Zdzislaw Tracz, SDS ekonóm generálneho domu salvatoriánov v Ríme, tiež veľadôstojný pán Piotr Sadkiewicz farár z poľskej obce Leśna pri Źywci a ešte pán Jozef Urbański z Leśnej.

 

Nedeľa 19.mája 2013 bolo v kutúrnom dome Jána Palárika už od poludnia poriadne rušno. Viac než 120 detí sa chystalo na svoje predstavenie, ktoré si pripravili pre svoje mamičky a staré mamy. Oslavu "Dňa matiek" odštartoval starosta obce Mgr. Anton Heglas slávnostným príhovorom, v ktorom poukázal na dôležitosť matky pri výchove detí. V závere svojho príhovoru poprial všetkým mamičkám a starým mamám: " V mene celého kolektívu, ktorý dnešné podujatie pripravil vám prajem, aby ste zo svojich detí mali vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to slzy šťastia."