001sochajpmMyšlienka putovať po mestách a obciach s palárikovskou tradíciou vznikla na konferencii združenia Životnými cestami Jána Palárika, konanej vo februári 2012 v Štiavnických Baniach. Prvá palárikovská cykloštafeta s 26 účastníkmi sa uskutočnila už 20. apríla 1997 z Rakovej do Majcichova s pozvánkou na Palárikovu Rakovu. Tentoraz sa cyklisti z Rakovej, Opoja, Starého Tekova a Palárikova vybrali na 210 kilometrovú trasu z Rakovej do Štiavnických Baní.

odhalenie_sochy_2Tri krásne, slnečné,  aprílové dni v Rakovej venované Palárikovi oslovovali všetkých, ktorí si chceli tohto najvýznamnejšieho rakovského rodáka pripomenúť a osláviť 190. výročie jeho narodenia.
Piatkový program bol presýtený rôznorodým programom. Za prítomnosti pána biskupa Tomáša Galisa, župana Juraja Blanára a ďalších vzácnych hostí si slnkom zaliata Raková vychutnávala atmosféru sviatočného dňa, ktorý bol pomyselne rozdelený do troch častí.
Ráno na Akadémii žiakov Základnej školy Jána Palárika začala oslava 20. výročia založenia tejto školy. Slávnosť pokračovala Slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole a vyvrcholila na Slávnostnom otvorení Námestia Jána Palárika. Tu sme si pripomenuli 190. výročie narodenia Jána Palárika, kňaza, dramatika, národného dejateľa, ale predovšetkým nášho rodáka, ktorého odkaz stále rezonuje v našich srdciach.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo i odhalenie bronzovej sochy Jána Palárika na tomto námestí. Sochu realizoval akademický sochár Stanislav Kiča z prostriedkov verejnej zbierky a rozpočtu obce.
Poobedňajší kultúrny program vyvrcholil tradičným sprievodom k miestu, kde stál rodný dom Jána Palárika. Tohoročný sprievod bol výnimočný i účasťou členov ochotníckych súborov z Čadce, Staškova, Palárikova a Rakovej v dobovom oblečení a ľudových  krojoch.
Záver osláv patril vyhodnoteniu 45. ročníka Palárikovej Rakovej a divadelnému prestaveniu hercov z Divadla Jána Palárika z Trnavy s hrou od Jána Chalupku: Stará láska nehrdzavie.

Pri príležitosti osláv 190. výročia narodenia Jána Palárika, otvorení Námestia Jána Palárika a odhalení jeho sochy sa obec Raková rozhodla udeliť viaceré ocenenia.

007
Pamätnou plaketou boli ocenení:
1. Mons. Tomáš, Galis, žilinský biskup
2. Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
3. Ing. Stanislav Mikovčák, hlavný projektant Námestia Jána Palárika
4. Mgr. Ladislav Paštrnák, Kysuce, mediálny partner výstavby a verejnej zbierky na sochu
5. Ing. Ladislav  Tomka, STRABAG, realizátor stavby námestia
6. Miroslav Urbaník, riaditeľ Organizácie pre kultúru a verejné služby v Rakovej
7. Vdp. Roman Skolozdra, správca farnosti
Všetkým oceneným by sme chceli aj touto cestou poďakovať predovšetkým za pomoc pri realizácii Námestia Jána Palárika.

Relácia Zvony nad krajinou predstavuje zvukový miestopis Slovenska. Nedávno našu obec navštívila Gabriela Tomajková (rod. Gacíková), redaktorka Rádia Regina Banská Bystrica spolu s kolegyňou a natočila vo svojej rodnej obci  Rozhlasový dokument o živote v obci Raková, jej minulosti, súčasnosti a plánoch do budúcnosti.
Tento zvukový dokument o našej obci bude odvysielaný v rámci Relácie Zvony nad krajinou.
Premiéra bude odvysielaná v nedeľu 15. apríla 11:00-12:00 a repríza: v pondelok 16. apríla 21:00-22:00.

Vypočujte si dokument o svojej obci

(MP3, 54 MB)

Frekvencie Rádio Regina
Lokalita MHz
Banská Bystrica 101,5
Lučenec 88,2
Modrý Kameň 88,5
Námestovo 100,4
Poprad 96,9
Rimavská Sobota 95,0
Ružomberok 100,6
Žilina 100,1

Deň 18.12.2011  bol dňom „D“ CVČ Raková. Tento deň sa záujmové útvary prezentovali svojou činnosťou: výtvarnými prácami, programom, tvorivými dielňami...

Predvianočné posedenie sa nieslo vo sviatočnej atmosfére s pekným programom, v ktorom  deti pozdravili svoje mamy, otcov, babky, dedkov vianočnými koledami, básňami, tancom a divadlom. Pripomenuli sme si tak čaro a význam Vianoc a rozlúčili sa pred prázdninami. Hlavnou myšlienkou podujatia totiž bolo, vytvoriť v predvianočnom čase priestor na oddych, pookriatie i medziľudské stretnutia, ktoré v tomto uponáhľanom svete určite potrebujeme.

Taktiež veríme, že sa nám podarilo rozdať deťom radosť, predstaviť naše šikovné deti svojimi ukážkami, priblížiť staré tradície s dôrazom na historické korene, silu rodiny, dobré medziľudské vzťahy. Po besiedke čakalo všetkých pohostenie. Teraz si deti môžu s chuťou užívať Vianoce a vianočné prázdniny.

Ďakujeme všetkým, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na pokojnom priebehu akcie.

Mária Sihelníková

Fotogaléria v prílohe: archív CVČ