Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)  spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.

Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS vypracovala manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál bude zverejnený aj na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk.
RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektívnenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platným od 1. januára 2013. RTVS minulý týždeň informovala, že vzhľadom na neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.
Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné doklady je možné doručovať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

docManuál, ako postupovať pri získaní úľavy

docČestné vyhlásenie

V rámci 7. ročníka celoslovenskej sútaže s názvom:Slovenská kronika 2012,

 o najlepšiu kroniku, monografiu a publikáciu o kultúrnom dedičstve obce a mesta, najlepší kultúrnohistorický, kultúrnoinformačný a kultúrnoturistický materiál, zbierku ľudovej slovesnosti, ľudových rozprávok, povestí a slovník nárečia venovanej pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka,

   získala 2. miesto mapa Cyklotrasa vzájomnosti - mapa obce Raková.

 Autormi tejto publikácie sú: Ing. Miroslav Mareček, PaedDr. Jaroslav Velička a Mgr. Tibor Paštrnák.  

Obrázok 001 2Hlavička mapy cyklotrasa vzájomnosti

 

Mapu Cyklotrsa vzájomnosti - mapa obce Raková si môžete zakúpiť v Cukráni SIESTA

Spoločnosť SEVAK a.s. zverejnil štatistiku počtu pripojených nehnuteľností na novo vybudovanú sieť verejných vodovodov a kanalizácie, ktoré boli vybudované v rámci projektu: Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc. Tak ako je vidieť v tabuľkách, obec Raková dosahuje vysoké percento pripojených nehnuteľností na verejný vodovod, ale aj na verejnú kanalizáciu. Veríme, že aj ostatní naši občania, ktorí majú pripravenú svoju nehnuteľnosť pripravenú na napojenie k verejnej kanalizácií tak urobia už v tomto roku a tým pomôžu k zvýšeniu kvality životného prostredia našej obce.

alt Vodovod
alt Kanalizácia  

Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa je už na knižných pultoch

Združenie palárikovských miest a obcí Životnými cestami Jána Palárika v roku 190. výročia jeho narodenia  v rámci svojej vydavateľskej činnosti  vydalo už druhú súbornú publikáciu venovanú rakovskému rodákovi, kňazovi, dramatikovi, spisovateľovi a národnému dejateľovi Jánovi Palárikovi s názvom „Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa“. Monografiu zostavil autorský kolektív pod vedením spoluzakladateľa združenia Doc. Pavla Zemka, Th.D.

Obsah knihy môžeme rozdeliť do troch základných častí. V úvode je to súbor venovaní k okrúhlym palárikovským výročiam v roku 2012, ktorých je neúrekom. Z najvýznamnejších spomeniem 190. výročie narodenia Jána Palárika, 45. ročník divadelnej prehliadky Palárika Raková a množstvo ďalších výročí spojených s našim rodákom.  Podnetné sú tiež slová divadelného vedca PhDr. Ladislava Čavojského pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätnej tabule s menom J. Palárika na budove Divadla Jána Palárika v Trnave, slová žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa prednesené počas Palárikových dní 27. Apríla 2012 v Rakovej, ako i príhovory predsedov Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD. A Ing. Juraja Blanára.

Druhá najrozsiahlejšia časť knihy je venovaná autorským príspevkom. V úvode Ivan V. Hudec popisuje pôvod a predkov Jána Palárika vo svojom genealogickom výskume. Eduard Gombala vo svojom príspevku rozoberá súvislosti, ktoré formovali život a názory  Jána Palárika – slovenského kňaza a národovca. Príspevok Viliama Judáka Duchovné cvičenia Jána Palárika načiera ešte hlbšie do objasňovania podmienok, v akých tvoril a žil náš významný rodák a zvlášť rozoberá jeho nútený pobyt vo františkánskom kláštore na ktorý bol odsúdený 8. Januára 1851 za svoje pokrokové názory, ktoré sa priečili vtedajšej cirkevnej vrchnosti. Málo sa vie i o práci Dejiny Kristovej cirkvi, ktorú publikoval Ján Palárik v rokoch 1854 a 1855 v Katolíckych novinách pre Dom a Cirkev a túto časť jeho diela nám približuje príspevok Jána Kamenského. Mišo Kováč-Adamov sa vo svojej kapitole Ján Palárik v Martine zameral na jeho pôsobenie v Martine, zvlášť vo vedení Matice slovenskej. Štefan Vrablec prispel do knihy spomienkami na Mons. Jozefa Vavroviča, ktorý sa dlhé roky venoval životu Jána Palárika. V poslednom autorskom príspevku  Palárik ako „neohrozený mučeník pravdy“ sme sa pokúsili spolu s Pavlom Zemkom zosumarizovať všetku doteraz známu publikačnú činnosť Jána Palárika ako i o Jánovi Palárikovi.

V záverečnej časti knihy sú zosumarizované Pamätníky Palárikových zásluh v obciach a mestách, ktoré sú členmi združenia Životnými cestami Jána Palárika. Čitateľa určite prekvapí akým rozmanitým spôsobom je oslavované jeho meno v palárikovských obciach prostredníctvom palárikových nasledovníkov. Ilustruje to i niekoľko literárnych diel o Jankovi Palárikovi ocenených na literárnej súťaži Palárikovi nasledovníci, ktoré tvoria bodku za touto publikáciou.

Kniha Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa je distribuovaná prostredníctvom členských miest a obcí. Na Kysuciach knihu predstavíme verejnosti v rámci programu divadelnej prehliadky Palárikova Raková v apríli 2013. Už dnes si ju ale môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Rakovej a v Informačnom stredisku v Dome kultúry v Čadci v cene  6 €.

 

Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia Životnými cestami Jána Palárika

Počet obyvateľov k 31.12.2011                         5378

Počet narodených                                               51
Počet prisťahovaných                                        76
Počet zomrelých                                                  38
Počet odsťahovaných                                        44

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2012    5423

Prírastok  oproti roku 2011                           45