Voľba starostu obce

 Meno kandidáta Počet hlasov Poradie
 1. Anton Heglas, Mgr., 42 r., starosta obce, nezávislý kandidát  1326  1
 2. Miroslav Mariak, JUDr., 47 r., referent vnútorného oddelenia, nezávislý kandidát  813  2

 

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva

 Volebný obvod č. 1 - Vyšný koniec. Do zastupiteľstva sa volia dvaja poslanci

 Meno kandidáta  Počet hlasov  Poradie
 1.Janka Hnidková, Mgr., 51 r., lektorka, Smer – sociálna demokracia  123  2
 2.Roman Jakubík, Mgr., 45 r., príslušník OR HaZZ, Smer – sociálna demokracia  54  5
 3.Jaroslav Petrák, 60 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná

    strana

 161  1
 4.Patrik Poláček, 30 r., elektrotechnik, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná
    strana
 83  4
 5.Ján Špaldoň, 47 r., konateľ, nezávislý kandidát  40  6
 6. Janka Tomaníčková, 50 r., účtovníčka, Národná koalícia  91  3

 

 

Volebný obvod č. 2  - Ústredie . Do zastupiteľstva sa volia štyria poslanci

 Meno kandidáta Počet hlasov Poradie
1.Renáta Bojková, Mgr., 51 r., vedúca štátna zamestnankyňa, Smer – sociálna demokracia  124  9
2.        
3.Jozef Čišecký, 44 r., konateľ, nezávislý kandidát    311  2
4.Anna Dolná, 61 r., dôchodkyňa, Národná koalícia        

     strana

 138  8
5. Martin Golis, Ing., 36 r., riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná        

     strana

 418  1
6.Tibor Kajánek, Ing., 37 r., stavebný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie,

     Slovenská národná strana

 280  3
7.František Kováčik, 64 r., dôchodca, Národná koalícia  62  10
8.Margita Kučáková, Ing., 58 r., štátna zamestnankyňa, Smer – sociálna demokracia  273  4
9.Jozef Šamaj, JUDr., 61 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita  219  6
10.Ján Turoň, Ing., 44 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát  243  5
 11.Oľga Završanová, 51 r., živnostníčka, Národná koalícia  165  7

 

Volebný obvod č. 3  - Nižný koniec. Do zastupiteľstva sa volia štyria poslanci

 Meno kandidáta  Počet hlasov  Poradie
 1.Vlastimil Baculák, Ing., 34 r., samostatný referent RS, nezávislý kandidát  293  5
 2.Peter Janeka, Ing., 25 r., projektový manažér, Národná koalícia  88  7
 3.Veronika Janeková, 51 r., predavačka, Národná koalícia  135  6
 4.Miroslav Mareček, Ing., 53 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia  314  2
 5.Miroslav Mariak, JUDr., 47 r., referent vnútorného oddelenia, nezávislý kandidát  296  4
 6.Miroslav Strýček, 35 r., podnikateľ, nezávislý kandidát  388  1
 7.Marian Šuška, 52 r., technicko hospodársky pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie,

    Slovenská národná strana

 308  3

 

Volebný obvod č.  4  - Korcháň . Do zastupiteľstva sa volia traja poslanci

 Meno kandidáta  Počet hlasov  Poradie
 1.Milan Bukovan, Mgr., 52 r., technicko hospodársky pracovník, Kresťanskodemokratické

    hnutie, Slovenská národná strana

 297  1
 2.Patrik Bukovan, PharmDr., 26 r., farmaceut, Kresťanskodemokratické  hnutie,

    Slovenská národná strana

 243  2
 3.Miroslava Grušpierová, Mgr., 34 r., cukrárka, Kresťanskodemokratické

    hnutie, Slovenská národná strana

 194  4
 4.Jaroslav Marejka, Bc., 23 rokov, študent VŠ, Národná koalícia  71  7
 5.Miroslav Ondrušek, Mgr., 56 r., technik, nezávislý kandidát  79  6
 6.Viera Urbaníková, Mgr., 51 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia  226  3
 7.Miroslav Ziatek, 57 r., technik, Národná koalícia  82  5

 

Počet hlasov pre kandidátov na starostu obce podľa volebných okrskov 

 Volebný obvod Mgr. Anton Heglas  JUDr. Miroslav Mariak
 1 Vyšný koniec  182  155
 2. Ústredie  433  298
 3. Nižný koniec  326  290
 4. Korcháň  385  70

  

Miestna volebná komisia v Rakovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   u v e r e j ň u j e   výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018: 

pdfUverejnenie výsledkov volieb

 

tak je pomenovaný podporený projekt na ktorý získala obec Raková finančné prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Kraj každoročne podporuje rekonštrukciu miestnej infraštruktúry malých rozmerov. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a pohodlia cestovania verejnými dopravnými prostriedkami. Druhou najviac využívanou autobusovou zastávkou v obci je Raková Goralka. V utorok 21.augusta 2018 sa do nej „zahryzli“ stavebné mechanizmy. V rámci rekonštrukcie bude vymenený starý asfaltový a betónový povrch za zámkovú dlažbu. Pôvodná plechová čakáreň nahradení nová, moderného vzhľadu

 

20180921 151524

20180921 151536

zsk 560

 100

Nedeľa 9. september bola pre našu obec sviatočným dňom. Pri príležitosti zasvätenia nášho kostola Narodeniu Panny Márie sme spoločne slávili Rakovské hody. Nedeľňajšie počasie nám prialo a tak  nám umožnilo  po prvý krát prežiť slávnostnú svätú omšu  priamo na Námestí Jána Palárika.  Slávnostnú sv. omšu  celebroval  významný hosť  grekokatolícky kňaz vdp. Ján Krupa, redaktor rádia Lumen, spolu s našim pánom farárom vdp. Jankom Uskobom. Svätú omšu doprevádzal náš chrámový zbor Gaudium a folklórna skupina Rakovanka.

co su parlamentne volby sr

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Raková

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov zastupiteľstva obce Raková

Oznámenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry 

pdfOznámenie o odvolaní kandidatúry pre voľby poslancov

pdfOznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby starostu

 

Voľby

do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

eu

 

kf

Obec Raková na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/233.
Prijímateľ:
Názov: Obec Raková
Sídlo: Raková 140, 023 51 Raková
IČO: 00 314 234
Kód projektu: 310011K798
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Celkové finančné náklady: 182 076,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 172 972,20 EUR