Obec Zákopčie aj tento rok organizuje beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2022. 3. ročník sa uskutoční v sobotu 10. septembra 2022 so štartom o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku v Zákopčí u Fľašíka. Pre každého bežca je pripravené tričko, po dobehnutí pamätný list, občerstvenie a pre víťazov aj hodnotné ceny. Všetky potrebné informácie pre záujemcov o účasti na behu:

zakopecka20 2022

 

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 21.07.2022            lokality: U Kuči, U Maslíka, U Kajánka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 01.08.2022            lokality: U Urbana, Bukovina

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 03.08.2022            lokality: Korcháň, Zavaleniská, U Krížka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 24.08.2022            lokality: U Matysa, U Turiaka, U Miča, U Drozda, U Kukoľa, U Baloňa, U Gala, U Moravčíka

Vážení rodičia,

v súvislosti s uplatňovaním dotácie na stravu pre vaše dieťa Vám dávame do pozornosti zmeny pri jej poskytovaní.

S účinnosťou od 1.7.2022 sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskoršich predpisov(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciach“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

f158fp

Výber trhového miesta na predaj počas hodových dní obce Raková dňa 11.9.2022 môžete TU