Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020:

pdfObmedzenie slobody pohybu a pobytu - uznesenie vlády

prerusenie vyucovania oznam

Základná škola Milana Mravca oznamuje že, od pondelka 19.10. 2020 prechádzajú všetci žiaci školy na dištančné vzdelávanie. Škola bude zatvorená z karanténnych dôvodov. Prosíme zákonných zástupcov o sledovanie webovej stránky školy a internet a portálu bezkriedy.sk, kde budú zadávané úlohy. Po dohode s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi sa začne online vyučovanie. Táto situácia platí do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

karantena page 0001 2

Slovenská pošta žiada občanov, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe, aby si viditeľne označili svoje rodinné domy a byty (napr. na poštovú schránku, prípadne vstupné dvere), že ich domácnosť sa nachádza v karanténe. Označenie tak chráni pracovníkov pošty a slúži ako prevencia proti ďalšiemu šíreniu COVID-19.

Za pochopenie a ústretovosť občanov vopred ďakujeme.