stiahnuť

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem.

i 6016591

Riaditeľka Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková oznamuje, že od 30. apríla do 15.mája 2020 sa uskutoční zápis detí na školský rok 2020/2021.

i 6016591

Riaditeľka Materskej školy Korcháň 1070, Raková oznamuje, že Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť osobne v MŠ Korcháň dňa 6.5.2020 od 13.00 hod., alebo prostredníctvom mailu: alenahanulakova@ centrum.sk, kde vám žiadosť bude elektronický odoslaná a po jej vyplnení ju prepošlete naspäť. Vlastnoručný podpis žiadosti odoslaný elektronický zákonný zástupca vykoná až pri nástupe dieťaťa do MŠ. Žiadosť bude sprístupnená aj na webstránke obce Raková.

Predkladáme vám návrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019. Svoje pripomienky môžete zaslať poštou alebo elektronicky. 

docNávrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019

Po dohode s Farským úradom v Rakovej v spolupráci so spoločnosťou Tes - Media s.r.o. vám ponúkame testovacie priame prenosy z veľkonočných bohoslužieb vysielaných z nášho kostola. Na Zelený štvrtok bude vysielaná sv. omša o 18:00 hod. Obrady Veľkého piatka začnú o 15:00 hod. Veľkonočná vigília v sobotu o 20:00 a Veľkonočnú nedeľu o 10:30. Priamy prenos bude zabezpečený do káblovej televízie na kanáli Media TV Raková (Infokanál Raková). Z technických príčin nie je možné zatiaľ vysielať cez IP televíziu. (optické káblové prípojky) Priamy prenos bude možné sledovať aj cez facebookovú stránku obce.