oznámenie

 

V rámci realizácií projektu došlo k výmene 447 pôvodných svietidiel a k rozšíreniu siete verejného osvetlenia. Celkovo sa nainštalovalo  731 moderných a ekonomicky úsporných svietidiel. Vďaka realizácií projektu došlo k úspore elektrickej energie vo výške 693,83 GJ ročne.

Nový rozmer pohľadu na pôsobenie nášho rodáka Jána Palárika v Budapešti prinieslo podujatie, ktoré organizovali aktívni členovia Slovenskej samosprávy VI. obvodu Budapešti na čele s Ladislavom Petro. Akcie sa za združenie  Životnými cestami Jána Palárika zúčastnili Anton Heglas, starosta Rakovej a predseda združenia, Tibor Marek, starosta Majcichova a podpredseda združenia a Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia. Za obec Raková boli v delegácii i poslanci Marián Šuška  a Viera Urbaníková. 

DSCN2910 2

Slovenská delegácia pri pamätnej doske: zľava- Tibor Marek, starosta Majcichova, podpredseda združenia Životnými cestami Jána Palárika (ŽCJP), Anton Heglas, starosta Rakovej, predseda ŽCJP, poslanci obce Raková Viera Urbaníková a Marián Šuška, Ladislav Petro, predseda Slovenskej samosprávy VI. obvodu (Terezín) Budapešti, Rastislav Káčer, veľvyslanec SR v Maďarsku, Miroslav Mareček, výkonný tajomník ŽCJP,  Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 

 

Slovenská samospráva VI. obvodu Budapešti a Farnosť veľkej sv. Terézie z Avily 24. októbra 2015 zorganizovala v spolupráci so Slovenskou samosprávou VIII. Obvodu Budapešti  Spomienkové zasadnutie a svätú omšu v slovenskom jazyku na počesť Šimona Klempu a Jána Palárika.

Všetkým, ktorí nemajú možnosť počúvať vysielanie miestneho rozhlasu ponúkame, bezplatnú službu zasielania oznamov miestneho rozhlasu v Rakovej prostredníctvom SMS správ. Umožňuje to inštalácia nového technického zariadenia, slúžiaceho na nahrávanie a vysielanie správ. Všetky oznamy, ktoré sú odvysielané v miestnom rozhlase, vám budú bezplatne zaslané na mobilný telefón. V prípade záujmu o ich zasielanie stačí zaslať prázdnu SMS správu na telefónne číslo 0948/256584.

Tak ako vlani aj tento rok pokračuje samospráva obce Raková s postupnou rekonštrukciou miestnych komunikácií. Po minulej komplexnej obnove cestného povrchu v časti Fojstvo 1, prišla tento rok na rad miestna komunikácia   u Surovky. Vďaka priaznivej cene, vysúťaženej  vo verejnom obstarávaní, sa okrem rekonštrukcie spomínanej miestnej komunikácie opravilo parkovisko pred obecným úradom a pri novostavbe telocvične. Nové programové obdobie čerpania nenávratných finančných prostriedkov z fondov  Európskej únie, neráta s investíciami do miestnych komunikácií a chodníkov. Preto chce samospráva obce  každoročne investovať do miestnych komunikácií a chodníkov 50 - 70 tisíc EUR. Takže názory niektorých občanov, že cesty a chodníky sa opravujú len pred voľbami sa rozplynuli ako dážď v púšti.