distribucia vriec a kalendarov malý

Občania, ktorí si nevyzdvihli vrecia na separovaný odpad a kalendáre na rok 2021, majú možnosť vyzdvihnúť si ich v pracovných dňoch  v Infocentre Obecného úradu alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov.

Na základe aktuálnych údajov došlo k zmene času testovania. Druhé kolo testovania sa bude konať v časoch len od 8:00 do 20:00.

stredoslovenska distribucna

 Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest: 

Prerušenie distribúcie elektriny 19.11.2020                   lokality Fojstvo I., Fojstvo II.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2020                   lokality Fojstvo I., Fojstvo II.

Prerušenie distribúcie elektriny 23.11.2020                   lokalita U Blažička    

Prerušenie distribúcie elektriny 26.11.2020                   lokalita Fojstvo I., Fojstvo II.

Prerušenie distribúcie elektriny 30.11.2020                   lokalita Fojstvo I., Fojstvo II. 

Plánovanú odstávku pre Vaše odberné miesto, zrušenie plánovanej odstávky a skutočné časy plánovanej odstávky si môžete overiť v jednoduchej aplikácii: TU 

Česká správa sociálního zabezpečení v Prahe oznamuje svojim klientom, že bude akceptovať zaslanie aj úradne neoverených potvrdení o žití. K potvrdeniu je v tom prípade nutné pripojiť krátke vyjadrenie svojej situácie, ktorá znemožňovala podpis overiť. (Napríklad: domáca karanténa, zákaz vychádzania a pod.)

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020:

pdfObmedzenie slobody pohybu a pobytu - uznesenie vlády