Prvého  celoplošného testovania na vírus COVID-19 sa v obci Raková zúčastnilo 3384 občanov, čo je 77,72%. Pozitívny test bol zistený v 128 prípadoch, čo je 3,78%.

Česká správa sociálního zabezpečení v Prahe oznamuje svojim klientom, že bude akceptovať zaslanie aj úradne neoverených potvrdení o žití. K potvrdeniu je v tom prípade nutné pripojiť krátke vyjadrenie svojej situácie, ktorá znemožňovala podpis overiť. (Napríklad: domáca karanténa, zákaz vychádzania a pod.)

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28.októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020:

pdfObmedzenie slobody pohybu a pobytu - uznesenie vlády

Oznamujeme občanom - stravníkom, ktorí využívajú výdaj a rozvoz stravy zo školskej jedálne, že obedy  sa nebudú vydávať v dňoch:

piatok 30.10.2020, pondelok 02.11.2020, piatok 06.11.2020 a pondelok 09.11.2020.

Na nasledujúcej stránke nájdete súbor informácii k plošnému testovaniu:

https://www.somzodpovedny.sk/