stredoslovenska distribucna

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest: 

Prerušenie distribúcie elektriny 4.6.2021               lokalita U Hura, Za Sihlami, U Surovky

Plánovanú odstávku pre Vaše odberné miesto, zrušenie plánovanej odstávky a skutočné časy plánovanej odstávky si môžete overiť v jednoduchej aplikácii: TU 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 260 zo dňa 14.5.2021 ukončuje núdzový stav vyhlásený dňa 30.9.2020 uznesením vlády č.: 587.

 vakcinácia 1
Okresný úrad v sídle kraja Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom predstavuje vakcinačnú kampaň Žilinského kraja, ktorej hlavným sloganom je Vakcináciou „o krok bližšie".

Česká správa sociálneho zabezpečenia v Prahe oznamuje svojim klientom, ktorí poberajú dôchodok z Českej republiky,  že "Potvrdenie o žití" ešte nemusí byť úradne osvedčené. K potvrdeniu je ale nutné napísať poznámku: COVID-19.

Koľko lásky, ale aj utrpenia sa zmestí do slova zloženého zo štyroch písmen. Slova, ktoré je jedinečné na celom svete, výnimočné a nenahraditeľné. „ MAMA“. Ukrýva v sebe celý svet. Ukrýva v sebe túžbu každej  ženy, ktorá dúfa, že ju raz tak niekto osloví. Túžbu tehotnej ženy držať svoje dieťatko v náručí. Túžbu mám, aby dobre vychovali deti, ktoré tu po nich zostanú. Slovo, v ktorom je skrytá aj bolesť a sklamanie. Únava z nocí prebdených pri svojich deťoch, každodenný strach, aby ich v živote nič zlé nestretlo.