knižnica

 

Vážení čitatelia a návštevníci knižnice, 

s radosťou Vám oznamujeme, že Miestna knižnica v Rakovej je od pondelka 25. mája 2020 opäť otvorená. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu bude až do odvolania otvorená  2 dni v týždni a pri návšteve treba dodržiavať hygienické opatrenia nariadené úradom verejného zdravotníctva SR.

ac1100ae b22a 5239

V rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5. 2020 sa uvádza, že obnovenie školského vyučovania je podmienené rozhodnutím zriaďovateľa.

odstávka elekrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje všetkým dotknutým, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v niektorých lokalitách obce Raková.

Prílohy - zoznam odberných miest: 

Prerušenie distribúcie elektriny 5.6.2020                       u Kuči, u Kajánka, u Urbana

Prerušenie distribúcie elektriny 15.6.2020                     u Tutky, u Halušky

Prerušenie distribúcie elektriny 16.6.2020                     Fojstvo I., Fojstvo II.

Prerušenie distribúcie elektriny 17.6.2020                     u Tutky, u Halušky

Prerušenie distribúcie elektriny 18.6.2020                     Fojstvo I., Fojstvo II.

Prerušenie distribúcie elektriny 19.6.2020                     u Tutky, u Halušky

Prerušenie distribúcie elektriny 22.6.2020                     Fojstvo I., Fojstvo II.

Prerušenie distribúcie elektriny 24.6.2020                     Fojstvo I., Fojstvo II.

Prerušenie distribúcie elektriny 25.6.2020                     u Miča

Prerušenie distribúcie elektriny 26.6.2020                     Fojstvo I., Fojstvo II.

OIUFT30 e1496671975316

Oznamujeme občanom, že z dôvodu nízkeho záujmu zo strany občanov bola bezplatná právna pomoc v budove Obecného úradu v Rakovej zrušená. K dispozícií je Vám Centrum právnej pomoci. Kontakty nájdete TU

Ďakujeme za pochopenie.

pVqR.ilustracna snimka

V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky sa počnúc dňom 10. mája 2020 obnovujú Sväté omše v kostoloch za obmedzených podmienok. Vo farnosti Raková budú Sväté omše nasledovne a s týmito obmedzeniami: