20220530 061739

Dnes sme v priestoroch chodby na poštu v kultúrnom dome nainštalovali automatický defibrilátor. Je výborným pomocníkom pri oživovaní pacienta so zástavou srdca. Defibrilátor je dostupný počas pracovných dní od 6:00 do 16:30. V ostatných časoch sú kľúče od vchodových dverí dostupné v reštaurácií Svadobka a sakristii kostola. Upozorňujeme, že automatický defibrilátor je sledovaný kamerovým systémom a monitorovaný GPS sledovačom. Zneužitie tohto prístroja je trestné.

20220523 082311

Nakoľko nie je v súčasnej dobe možné uložiť veľkoobjemový odpad na skládku odpadov, pozastavujeme príjem akéhokoľvek odpadu na zbernom dvore až do odvolania. ( okrem elektro odpadu) Priestory zberného dvora sú preplnené odpadom a nie je možné preberať už iný odpad. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. O ďalšom postupe vás budeme informovať.

Materská škola, Fojstvo 1253, 023 51 Raková po dohode so zriaďovateľom obec Raková a v súlade s platnou legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2022/2023 na termín: 
od 2. mája  do 5. mája 2022, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.
  Zápis do MŠ Fojstvo 2022

 

Po dvoch rokoch pandémie, kedy bola kamera snímajúca hniezdo Rakovských bocianov používaná na vysielanie priamych prenosov Svätých omší vám opäť prinášame naživo prenos z hniezda Rakovských bocianov. Stream je dostupný

TU.  

Priame prenosy omší z kostola nekončia. Budú snímané inými kamerami.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2021.

Výška príspevku  

Príspevok sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.