i 6016591

Riaditeľka Materskej školy Korcháň 1070, Raková oznamuje, že Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť osobne v MŠ Korcháň dňa 6.5.2020 od 13.00 hod., alebo prostredníctvom mailu: alenahanulakova@ centrum.sk, kde vám žiadosť bude elektronický odoslaná a po jej vyplnení ju prepošlete naspäť. Vlastnoručný podpis žiadosti odoslaný elektronický zákonný zástupca vykoná až pri nástupe dieťaťa do MŠ. Žiadosť bude sprístupnená aj na webstránke obce Raková.

Predkladáme vám návrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019. Svoje pripomienky môžete zaslať poštou alebo elektronicky. 

docNávrh záverečného účtu obce Raková za rok 2019

Po dohode s Farským úradom v Rakovej v spolupráci so spoločnosťou Tes - Media s.r.o. vám ponúkame testovacie priame prenosy z veľkonočných bohoslužieb vysielaných z nášho kostola. Na Zelený štvrtok bude vysielaná sv. omša o 18:00 hod. Obrady Veľkého piatka začnú o 15:00 hod. Veľkonočná vigília v sobotu o 20:00 a Veľkonočnú nedeľu o 10:30. Priamy prenos bude zabezpečený do káblovej televízie na kanáli Media TV Raková (Infokanál Raková). Z technických príčin nie je možné zatiaľ vysielať cez IP televíziu. (optické káblové prípojky) Priamy prenos bude možné sledovať aj cez facebookovú stránku obce.

 

R O Z H L A S O V Á R E L Á C I A !

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

IMG 5442

Určite neušlo vašej pozornosti, že v pondelok 6.apríla 2020 došlo k veľkému požiaru v našej obci pri ktorom sa vážne poškodil rodinný dom Danky Pastorkovej. Dom je momentálne neobývaný a rodina zostala "bez strechy nad hlavou". Okrem pomoci, ktorú poskytne Obec Raková nás kontaktuje veľa občanov ako môžu finančne pomôcť. Po dohode s majiteľkou domu zverejňujeme číslo jej bankového účtu. Svoju finančnú pomoc môžete uskutočniť na účet číslo: SK53 7500 0000 0040 2640 7691. Vopred ďakujeme.