bocian

Kliknutím na obrázok sa vám otvorí nové okno s live prenosom z hniezdna Rakovských bocianov 

Oznamujeme občanom, že v dňoch   22. júna  (pondelok )  až  26. júna 2020  (piatok),

v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. sa uskutočnia ostré streľby na strelnici v Rakovej. 

Žiadame občanov, aby sa v uvedených dňoch a uvedenom čase nepohybovali v okolí strelnice. 

pdfostré streľby Jún 2020

Obec Raková podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami o d v o l á v a  dňa 31.5.2020 o 18:00 h  II. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená a jeho prítokoch v katastrálnom území Raková
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom a hodinou vyhlásenia. Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na svojom zasadnutí dňa 29.5.2020  ukladá riaditeľom Materskej školy Fojstvo a Materskej školy Korcháň obnoviť prevádzku materských škôl od 3.6.2020. Po prerokovaní návrhu na organizačné zabezpečenie vyučovania v Základnej škole Milana Mravca zastupiteľstvo obce prevádzku školy neobnovuje. Znamená to, že v obci dôjde k otvoreniu len materských škôl. Základná škola Milana Mravca zostane zatvorená. Materské školy budú podľa možnosti školy otvorené aj počas prázdnin.

 

V nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 20. mája 2020 nasledovné opatrenia: 

pdfOpatrenia - rúška

pdfOpatrenia - prevádzky 3. fáza

pdfOpatrenia - hromadné podujatia