dreveny betlehem mKeď sa v roku 2010 začalo s výstavbou Námestia Jána Palárika, z bezpečnostných dôvodov došlo k výrubu starých líp, ktoré rástli okolo kostola. Vtedy dalo vedenie obce Raková prísľub, že lipy sa na námestie vrátia a to podobe dreveného betlehemu. Pôvodný zámer bol, vytvoriť sochy dreveného betlehemu v rámci medzinárodného sochárského sympózia. Z tohto zámeru nakoniec zišlo a na vytvorenie betlehemu sa podujali naši kysuckí rezbári.  Sochy Jezuliatka, Panny Márie a sv. Jozefa vytvoril sochár Anton Kadura. Betlehemskú hviezdu Ing. Miroslav Mareček a stavbu zrealizovala Organizácia pre kultúru a verejené služby.

WP 20141219 005w

WP 20141224 003

WP 20141224 004