Pri príležitosti 1. výročia udelenia čestného názvu našej škole, vyhlasujeme súťaž s názvom:

Rakovský akvarel

alt

Výtvarná súťaž pre šikovných výtvarníkov 

/život a dielo Milana Mravca/

Termín: do 1. decembra 2013

Témy:

Práce budú vystavené:

·        Od začiatku decembra v priestoroch našej ZŠ

·        12.12. 2013 v priestoroch Kultúrneho domu J. Palárika v Rakovej 

 

O živote a diele Milana Mravca sa môžete dočítať TU