Spoločnosť SEVAK a.s. zverejnil štatistiku počtu pripojených nehnuteľností na novo vybudovanú sieť verejných vodovodov a kanalizácie, ktoré boli vybudované v rámci projektu: Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc. Tak ako je vidieť v tabuľkách, obec Raková dosahuje vysoké percento pripojených nehnuteľností na verejný vodovod, ale aj na verejnú kanalizáciu. Veríme, že aj ostatní naši občania, ktorí majú pripravenú svoju nehnuteľnosť pripravenú na napojenie k verejnej kanalizácií tak urobia už v tomto roku a tým pomôžu k zvýšeniu kvality životného prostredia našej obce.

alt Vodovod
alt Kanalizácia