Hasičský šport v Kysuckom regióne má dlhoročnú tradíciu. K tým, ktorí vedia pripraviť kvalitnú hasičskú súťaž už tradične patrí i Raková. Trinásty ročník Memoriálu Ľudovíta Heglasa a ôsmy ročník žiackej súťaže O pohár riaditeľa Kysuckých pekární VILIJA sú toho jasným dôkazom.

Obe tieto súťaže zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej pod vedením jeho predsedu Ľudovíta Kováčika, ktorý je zároveň i predseda OV DPO v Čadci. Súťaže sa zúčastnili starosta obce Raková Bc. Anton Heglas, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline mjr. Ing. Jaroslav Kapusniak, riaditeľ OV DPO Ladislav Dedič. riaditeľka Centra voľného času RNDr. Edita Brisudová, zástupcovia družobných organizácii z OSP Lesna a SDH Milíkov ako i ďalší pozvaní hostia a priaznivci hasičského športu.

Memoriál Ľudovíta Heglasa sa konal 29. augusta 2011 za účasti 23 súťažných družstiev. Dramatičnosť súťaže zvyšuje pravidlo, že víťazom je družstvo, ktoré zvíťazí v druhom kole, do ktorého sa v prvom kole prebojuje 10 najlepších tímov. Z rúk hlavného sponzora Ladislava Heglasa, si nakoniec víťazný putovný pohár prevzali hasiči z DHZ Podvysoká s časom 13.802 s. Na druhom mieste sa umiestnili hasiči z DHZ Klokočov za 14.662 s.  a tretí skončili hasiči DHZ Zbora s časom 14.847 s. Zo žien sa na prvom mieste umiestnilo družstvo z DHZ Ladce s časom 18.082 s. Druhé skončili ženy z DHZ Ihrište (18.929 s.) a tretie skončili pretekárky z DHZ Setechov s časom 23.155 s.

Žiacka hasičská súťaž O pohár riaditeľa Kysuckých pekární VILIJA sa uskutočnila 18. septembra 2011 za účasti štrnástich družstiev. Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou i CTIF a prekvapením bolo popredné umiestnenie viacerých dievčenských družstiev. Putovný pohár z rúk generálneho riaditeľa Mgr. Jozefa Klieštika, hlavného sponzora podujatia si opäť prevzali chlapci z Rakovej so súčtom  časov 51.17 s. Druhé skončili dievčatá z DHZ Kolárovice (69.02 s.), tretie dievčatá z DHZ Zákopčie Ústredie (73.12 s.), štvrté Dievčatá z DHZ Setechov (75.20 s.) a až po týchto družstvách sa umiestnili na piatom mieste chlapci z DHZ Kolárovice so súčtom časov 78.54 s. a na šiestom mieste chlapci z DHZ Čierne Vyšný koniec ( 79.54 s.). 
Miroslav Mareček, tajomník DHZ Raková

Memorial-vitazi

Víťazi 13. ročníka Memoriálu Ľudovíta Heglasa spolu so sponzorami a hosťami súťaže z ľava Bc. Antonom Heglasom, starostom obce, Ladislavom Heglasom, hlavným sponzorom, pani Heglasovou, manželkou Ľudovíta Heglasa a Ladislavom Dedičom, riaditeľom OV DPO a riaditeľom Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline mjr. Ing. Jaroslavom Kapusniakom.
Foto: Jozef Kováčik